Jabatan/Unit
Pejabat Pengarah
Jab. Hal Ehwal Pelajar
Jab. Kejuruteraan Awam
Jab. Kejuruteraan Elektrik
Jab. Kejuruteraan Mekanikal
Jab. Matematik & Sains Komp.
Jab. Perdagangan
Jab. Pengajian Am
Jab. Sukan, Ko-Kurikulum & Kebudayaan
Unit Perpustakaan
Unit Peperiksaan
Khidmat Pengurusan
Unit Sistem Teknologi Maklumat
Unit Perhubungan & Latihan Industri
Unit Latihan Dan Pendidikan Lanjutan
Unit Pembangunan Instruksional & Multimedia
Unit Jaminan Kualiti & Dokumentasi
Unit Pembangunan & Senggaraan
Kolej Kediaman
Unit Pengurusan Psikologi
Unit Penyelidikan & Inovasi
E-Learning
Kalendar Akademik
Unit Keusahawanan
CISEC
Unit Komunikasi dan Hubungan Korporat
Unit Pengantarabangsaan
Unit Center Of Technology (COT)
EKSA
Unit Perolehan, Aset dan Stor