E-LEARNING
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan Status Program
1 2024-10-07 2024-10-07 Lawatan Penandaarasan eLearning Memperkasakan jawtaankuasa eLearning PKB 08:00:00 17:00:00 UITM Machang, Kelantan @JKA 30 penyertaan
2 2024-06-30 2024-06-30 Pertandingan eDOLA 2024 Pertandingan ini bertujuan untuk mendapatkan penyertaan di peringkat PKB bagi pertandingan eDOLA 2024 08:00:00 17:00:00 BILIK TECC Siti@JKA 200 penyertaan
3 2024-05-29 2024-05-29 KURSUS MICRO CREDENTIAL Kursus ini bertujuan untuk memastikan platform Micro Credential PKB dibuat mengikut perancangan dan berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan. 08:00:00 17:00:00 GCL 7, PKB Siti@JKA 30 PENSYARAH PELBAGAI JABATAN
4 2024-05-16 2024-05-16 BENGKEL VIDEO DOKUMENTARI Bengkel ini bertujuan untuk menghasilkan video dokumentari bagi pertandingan EDOLA 2024 dan memenuhi SKT eLearning 2024 08:00:00 17:00:00 SEKITAR KOTA BHARU @E-LEARNING 20 PESERTA
5 2024-05-12 2024-05-16 BENGKEL VIDEO DOKUMENTARI Bengkel ini bertujuan untuk menghasilkan video dokumentari bagi pertandingan EDOLA 2024 dan memenuhi SKT eLearning 2024 08:00:00 15:30:00 SEKITAR KOTA BHARU @E-LEARNING 20 PESERTA
6 2024-04-23 2024-04-25 BENGKEL ADOBE PREMIER PRO Bengkel ini memfokuskan kepada perisian Adobe Premier Pro untuk proses editing video bagi kegunaan PdP. 08:00:00 15:30:00 GCL 7, PKB @E-LEARNING 30 PENSYARAH PELBAGAI JABATAN
7 2024-02-28 2024-02-29 BENGKEL PENGGUNAAN WEB 2.0 DALAM PdP Bengkel ini memfokuskan kepada perkongsian web 2.0 dalam pelaksanaan PdP di PKB seperti penggunaan aplikasi Quiziz, Padlet, EdPuzzle, Genial.ly 08:00:00 17:00:00 GCL 7, PKB @E-LEARNING 30 PENSYARAH PELBAGAI JABATAN
8 2023-07-17 2023-07-18 KURSUS PENYEDIAAN BAHAN PDP DALAM LMS CIDOS 3.11 SIRI 1 & 2 08:30:00 16:30:00 GCL 7, PKB Siti@JKA SIRI 1 (35 PENSYARAH DARI JPKM/JKA/JPA)
9 2023-05-10 2023-05-10 BENGKEL PENYEDIAAN PLATFORM LMS CIDOS BAHARU 14:00:00 17:00:00 GCL 7, PKB Siti@JKA 23 PENSYARAH PELBAGAI JABATAN
10 2023-04-12 2023-04-12 KURSUS PENGHASILAN POSTER INTERAKTIF 08:30:00 16:30:00 GCL 3, PKB Siti@JKA 16 PENSYARAH PELBAGAI JABATAN
11 2023-03-22 2023-03-22 KURSUS VIDEO DOKUMENTARI 08:00:00 16:31:00 BILIK SEMINAR ULPL Siti@JKA 23 PENSYARAH PELBAGAI JABATAN
12 2021-01-14 2021-01-14 MESYUARAT PdP Mesyuarat Jawatankuasa PdP Kali 1/2021 (secara Dalam Talian) 10:00:00 12:00:00 GOOGLE MEET (DITEMPAT MASING-MASING) Mazlina@JP AHLI JAWATANKUASA PdP INDUK 2021
13 2020-10-22 2020-10-22 BENGKEL Bengkel Pengendalian Microsoft Office 365 10:00:00 12:00:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING 26 JK e-Learning PKB
14 2020-09-14 2020-09-14 EDOLA 2020 PKB PENJURIAN OLEH MARO PKB 09:00:00 17:00:00 BILIK TECC Shamsiah@E-LEARNING STAFF/PELAJAR PKB
15 2020-08-06 2020-08-06 MESYUARAT MESYUARAT JAWATANKUASA E-LEARNING BIL 1/2020 14:00:00 15:30:00 BILIK TECC Shamsiah@E-LEARNING JK e-Learning
16 2020-07-22 2020-07-22 BENGKEL OBS JP Bengkel Pengenalan OBS JP via Google Meet 09:00:00 16:30:00 via Google Meet Shamsiah@E-LEARNING 40 Staff JP
17 2020-07-15 2020-07-15 KURSUS PdP ONLINE JKE KURSUS PENGGUNAAN BIG BLUE BUTTON (CIDOS 3.5) & GOOGLE MEET SIRI 3 08:30:00 16:30:00 GCL2 Shamsiah@E-LEARNING 18 STAFF JKE
18 2020-07-14 2020-07-14 KURSUS PdP ONLINE JKE KURSUS PENGGUNAAN BIG BLUE BUTTON (CIDOS 3.5) & GOOGLE MEET SIRI 2 08:30:00 16:30:00 GCL2 Shamsiah@E-LEARNING 19 STAFF JKE
19 2020-07-14 2020-07-14 Bengkel CIDOS 3.5 JMSK Bengkel Aplikasi CIDOS 3.5 09:00:00 16:00:00 GCL 6 Shamsiah@E-LEARNING 17 Staff JMSK
20 2020-07-13 2020-07-13 KURSUS PdP ONLINE JKE KURSUS PENGGUNAAN BIG BLUE BUTTON (CIDOS 3.5) & GOOGLE MEET SIRI 1 08:30:00 16:30:00 GCL2 Shamsiah@E-LEARNING 20 STAFF JKE
21 2020-07-08 2020-07-08 Penggambaran Video BBB Menyediakan Video 360 bagi PdP PASCA PKPB 09:00:00 12:00:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING Pengurusan PKB n JK e-learning
22 2020-07-08 2020-07-08 Kursus CIDOS 3.5 JKM memperkasakan penggunaan CIDOS 3.5 pada staf JKM 08:00:00 17:00:00 GCL 7 Shamsiah@E-LEARNING 28 staff JKM
23 2020-07-07 2020-07-07 KURSUS BBB & GM memperkasakan penggunaan CIDOS 3.5 (Big Blue Button) dan Google Meet pada staf JKA 09:00:00 16:00:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING 22 Staff JKA
24 2020-07-07 2020-07-07 Kursus CIDOS 3.5 JKM memperkasakan penggunaan CIDOS 3.5 pada staf JKM 08:00:00 17:00:00 GCL 7 Shamsiah@E-LEARNING 28 staff JKM
25 2020-07-06 2020-07-06 Kursus CIDOS 3.5 JKM memperkasakan penggunaan CIDOS 3.5 pada staf JKM 08:00:00 17:00:00 GCL 7 Shamsiah@E-LEARNING 28 staff JKM
26 2020-07-06 2020-07-06 KURSUS BBB & GM memperkasakan penggunaan CIDOS 3.5 (Big Blue Button) dan Google Meet pada staf JKA 09:00:00 16:00:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING 22 Staff JKA
27 2020-07-01 2020-07-01 Bengkel CIDOS 3.5 JMSK Bengkel Aplikasi CIDOS 3.5 09:00:00 16:00:00 GCL 6 Shamsiah@E-LEARNING 20 Staff JMSK
28 2020-06-25 2020-06-25 KURSUS Pemerkasaan CIDOS3.5 & Online PdP via Google Meet 08:29:00 15:01:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING 20 staff JP
29 2020-06-24 2020-06-24 KURSUS CIDOS 3.5 PDP 09:00:00 16:00:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING 22 staff JKA
30 2020-06-23 2020-06-23 KURSUS CIDOS 3.5 PDP 09:00:00 16:00:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING 22 staff JKA
31 2020-06-22 2020-06-22 KURSUS CIDOS 3.5 PDP 09:00:00 16:00:00 GCL6 Shamsiah@E-LEARNING 22 staff JKA
32 2020-06-21 2020-06-21 Mesyuarat Post Mortem Kursus Model PdP Pasca PKP 09:00:00 10:30:00 GCL07 Shamsiah@E-LEARNING JK e- Leraning
33 2020-06-17 2020-06-17 BENGKEL PdP ONLINE MODEL PdP PASCA PKP 09:00:00 16:00:00 GCL 6 & 3 Shamsiah@E-LEARNING JMSK & JPA (20 STAF/ JABATAN)
34 2020-06-16 2020-06-16 BENGKEL PdP ONLINE MODEL PdP PASCA PKP 09:00:00 16:00:00 GCL 6 & 3 Shamsiah@E-LEARNING JKE & JKM (20 STAF/ JABATAN)
35 2020-06-15 2020-06-15 BENGKEL PdP ONLINE MODEL PdP PASCA PKP 09:00:00 16:00:00 GCL 6 & 4 Shamsiah@E-LEARNING JP & JKA (20 STAF/ JABATAN)
36 2020-06-10 2020-06-10 BENGKEL PdP ONLINE 1) Memantapkan perlaksanaan PdP dengan memahami teknik pedagogi maya berdasarkan kemampuan pelajar dari segi teknikal, ruang belajar dan peralatan di kalangan JK e-Learning 2) Memantapkan akses kepada platform CIDOS 3.5 dan Google Meet di kalangan JK e-L 09:00:00 16:00:00 GCL 6 Shamsiah@E-LEARNING JK e-LEARNING PKB
37 2020-06-02 2020-06-02 MESYUARAT PENYELARASAN LATIHAN CIDOS 3.5 10:00:00 11:30:00 GCL 7 Shamsiah@E-LEARNING JK e-LEARNING, PENYELARAS PdP & TPA
38 2020-02-25 2020-02-25 KURSUS PEMBANGUNAN PLATFORM CIDOS 3.5 SIRI 3 09:00:00 16:30:00 GCL7 Shamsiah@E-LEARNING 24 staff JKE
39 2020-02-11 2020-02-11 KURSUS PEMBANGUNAN PLATFORM CIDOS 3.5 SIRI 2 09:00:00 16:30:00 GCL7 Shamsiah@E-LEARNING 25 staff JKE
40 2020-01-29 2020-01-29 KURSUS PEMBANGUNAN PLATFORM CIDOS 3.5 SIRI 1 09:00:00 16:30:00 GCL7 Shamsiah@E-LEARNING 33 staff JKE
41 2019-07-16 2019-07-16 Kursus Video 360 Pendedahan mengenai proses penghasilan video interaktif 360 08:00:00 16:30:00 Makmal Komputer GCL 7, PKB Shamsiah@E-LEARNING Pensyarah daripada kesemua jabatan
42 2019-07-14 2019-07-14 eDOLA 2019 Pertandingan eDOLA 2019 Peringkat PKB 08:00:00 17:00:00 Bilik TECC Shamsiah@E-LEARNING Setiap jabatan perlu menghantar wakil bagi setiap kategori.
43 2018-12-27 2018-12-27 MOOC STEP 4 -100% KPI MOOC TELAH SIAP 100% 08:00:00 17:00:00 PKB Shamsiah@E-LEARNING AJK MOOC JABATAN
44 2018-09-30 2018-09-30 MOOC STEP 3 -80% PEMANTAUAN KPI MOOC SEMUA JABATAN ADALAH 80% 08:00:00 17:00:00 PKB Shamsiah@E-LEARNING AJK MOOC JABATAN
45 2018-09-18 2018-09-19 EDOLA WINNERS ANUGERAH KEPADA PEMENANG EDOLA 2018 08:00:00 17:00:00 JPP Shamsiah@E-LEARNING PENGARAH, TPA, PEL,PEMENANG EDOLA 2018
46 2018-09-03 2018-09-15 EDOLA VOTING TVET TUNES,POLITVPRIZE,TECCINNOVATOR,ECONVERGENCE 08:00:00 17:00:00 PKB Shamsiah@E-LEARNING SEMUA WARGA PKB
47 2018-08-19 2018-08-26 iAMTVET2018 PERTANDINGAN iAMTVET DIGITAL PHOTOGRAPHY COMPETITION 2018 08:00:00 17:00:00 UIDM Shamsiah@E-LEARNING STAF DAN PELAJAR PKB
48 2018-08-15 2018-08-15 TECC!NNOVATOR eLEARNING SUBMISSION TO BIPB 08:00:00 17:00:00 BILIK TECC Shamsiah@E-LEARNING PENSYARAH DALAM JADUAL TECC
49 2018-08-01 2018-08-26 iAMTVET2018 PERTANDINGAN iAMTVET DIGITAL PHOTOGRAPHY COMPETITION 2018 08:00:00 17:00:00 UIDM Shamsiah@E-LEARNING STAF DAN PELAJAR PKB
50 2018-07-30 2018-08-12 EDOLA PHASE 2 REGISTRATION & SUBMISSION OF MATERIAL 08:00:00 17:00:00 PKB Shamsiah@E-LEARNING PESERTA EDOLA 2018
51 2018-07-24 2018-07-24 PERTANDINGAN EDOLA 2018 PERTANDINGAN EDOLA 2018 PERINGKAT PKB 08:30:00 16:00:00 BILIK TECC DAN BILIK TASMIK Shamsiah@E-LEARNING PELAJAR DAN PENSYARAH
52 2018-07-18 2018-07-18 TAKLIMAT eLEARNING TAKLIMAT eLEARNING KEPADA SEMUA PELAJAR BARU 14:00:00 15:00:00 DEWAN JUBLI PERAK Shamsiah@E-LEARNING PELAJAR SEMESTER SATU
53 2018-06-28 2018-06-28 MOOC STEP 2 -50% KPI MOOC ADALAH 50% 08:00:00 17:00:00 PKB Shamsiah@E-LEARNING AJK MOOC JABATAN
54 2018-03-27 2018-03-27 MOOC STEP 1 -30% KPI MOOC 30% 08:00:00 17:00:00 PKB Shamsiah@E-LEARNING AJK MOOC JABATAN