JKA
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan Status Program
1 2024-10-07 2024-10-07 Bengkel Bengkel ToT Amali DKA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DKA
2 2024-08-13 2024-08-13 Bengkel Bengkel Pemahaman & Pemurnian Rubrik Pemarkahan Program DKA & DUB Sesi I:2024/2025 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
3 2024-08-12 2024-08-12 Kursus Kursus Interpretasi Kurikulum Jabatan Kejuruteraan Awam (Sesi I:2024/2025) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
4 2024-08-12 2024-08-12 Kursus Kursus Pengukuhan Blended Learning, LMS CIDOS JKA Siri 2 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
5 2024-07-24 2024-07-25 Lawatan Penandarasan Lawatan Penandaarasan Ke Universiti Malaysia Pahang 08:00:00 17:00:00 Universiti Malaysia Pahang Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
6 2024-07-22 2024-07-22 Bengkel Bengkel Pemantapan DK/DP/NA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DKA
7 2024-07-15 2024-07-15 Bengkel Bengkel Analisa CORR dan CQI Keputusan Peperiksaan Akhir (Sesi II:2023/2024) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
8 2024-07-15 2024-07-15 Bengkel Bengkel Pemantapan Kefahaman OBE 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
9 2024-06-24 2024-06-24 Kursus Kursus Pemantapan Penyeliaan Makmal & Bengkel Kejuruteraan Awam 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DKA
10 2024-05-20 2024-05-20 Bengkel International Workshop on Innovation Construction Management & Economics UTM 2024 08:00:00 17:00:00 Universiti Teknologi Malaysia Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
11 2024-04-28 2024-04-28 Lawatan Lawatan Akademik ke UCSI (facilities), RISM (profesionalisme) & UiTM (sharing session) 08:00:00 17:00:00 Universiti Teknologi Malaysia Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
12 2024-03-29 2024-04-30 Kursus Kursus Team Building JKA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
13 2024-03-21 2024-03-21 PERHIMPUNAN BULANAN Perhimpunan Bulanan PKB diurusetiakan oleh Jabatan Kejuruteraan Awam 14:00:00 15:30:00 Dewan Al-Ghazali @JKA Warga PKB
14 2024-03-12 2024-03-12 Bengkel Bengkel Penyediaan Rubrik Pemarkahan dan CIST 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
15 2024-03-06 2024-03-06 Bengkel Bengkel Pemantapan Penyeliaan FYP DKA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
16 2024-02-26 2024-02-26 Kursus Kursus Pengurusan Kontrak, Tender dan Perolehan 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
17 2024-01-25 2024-01-25 Bengkel Bengkel Pemantapan Penyeliaan Projek Akhir Pelajar DUB 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
18 2024-01-24 2024-01-24 Kursus Kursus Persediaan Blended Learning, LMS CIDOS JKA Siri 1 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
19 2024-01-22 2024-01-22 Kursus Kursus Interpretasi Kurikulum Jabatan Kejuruteraan Awam (Sesi II:2023/2024) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
20 2023-11-05 2023-11-05 Program Ke arah Pelajar Cemerlang (Towards to 1st Class) Dalam Kejuruteraan. 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DKA
21 2023-10-29 2023-10-29 Bengkel Pemahaman Lukisan Teknikal Dan Pengukuran Kuantiti Kerja Bangunan Bagi Program Diploma Ukur Bahan Sesi 1 : 2022/2023 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DUB
22 2023-10-22 2023-10-22 Program Program "IBS Component Installation" Sesi 2 : 2022/2023 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DKA
23 2023-10-02 2023-10-02 Kursus Pengenalan Anggaran Harga Kerja Bangunan dan Menghargakan Tender Dokumen 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DUB
24 2023-09-20 2023-09-20 PPI KURSUS PENYEDIAAN DOKUMEN TENDER 08:00:00 17:00:00 Dewan La Ghazali Nor@JKA Pelajar Semester 5 & 3 DUB
25 2023-09-20 2023-09-20 Kursus Kursus Penyediaan Dokumen Tender 08:00:00 17:00:00 Dewan Al Ghazali Nor@JKA Pensyarah DUB
26 2023-09-20 2023-09-20 Pertandingan Pertandingan Create Your Own Bridge 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 4 & 5
27 2023-09-10 2023-09-10 Program Program Ceramah Penulisan Laporan Projek Akhir Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam. 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DKA SEM AKHIR
28 2023-09-10 2023-09-10 Bengkel Penyediaan Tender Dokumen Dan Senarai Kuantiti Bagi Pelajar Program Diploma Ukur Bahan 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DUB
29 2023-08-15 2023-08-18 Lawatan Penandarasan Lawatan Penandarasan Ke Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak (Keperluan CQI Kurikulum DUB) 08:00:00 17:00:00 Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak Nor@JKA Pensyarah DUB
30 2023-07-03 2023-07-03 Kursus Kursus Aturcara Kontrak dan Pengurusan Tender 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
31 2023-05-14 2023-05-14 Bengkel Pemahaman Building Information Modelling (BIM) untuk Pelajar Semester Akhir 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DKA
32 2023-05-14 2023-05-14 Bengkel Pemahaman Building Information Modelling (BIM) untuk Pelajar Semester Akhir 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DUB SEMESTER AKHIR
33 2023-05-11 2023-05-11 PERHIMPUNAN BULANAN Perhimpunan Bulanan anjuran Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA) 14:30:00 15:30:00 Dewan Al-Ghazali @LIB Warga PKB Telah dilaksanakan
34 2023-05-10 2023-05-10 Kursus Kursus Penggunaan Microsoft Project 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 5
35 2023-05-07 2023-05-07 Program Program Application Of Hydrology Software 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 5
36 2023-05-04 2023-05-04 Program Program pemantapan pelajar QS Amazing 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA DUB semester 1 & 2
37 2023-04-30 2023-04-30 Bengkel Pemahaman Lukisan Teknikal Dan Pengukuran Kuantiti Kerja Bangunan Bagi Program Diploma Kejuruteraan Awam. 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DKA
38 2023-04-30 2023-04-30 Program QS Explorace 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua pelajar DUB
39 2023-04-30 2023-04-30 Bengkel Pemahaman Lukisan Teknikal Dan Pengukuran Kuantiti Kerja Bangunan Bagi Program Diploma Ukur Bahan Sesi 2 : 2022/2023 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DUB
40 2023-03-15 2023-03-15 Bengkel Pemahaman dan Pemurnian Rubrik Pemarkahan 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Pensyarah DUB & DKA
41 2023-03-08 2023-03-08 Bengkel Bengkel Penyediaan Dokumen dan Persediaan Audit RISM/MQA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
42 2023-03-07 2023-03-07 lAWATAN Lawatan pelajar DUB ke tapak bina sekitar Kelantan 08:00:00 17:00:00 SEKITAR KELANTAN Nor@JKA Pelajar DUB semester 3,4 & 5
43 2023-03-06 2023-03-07 Program Program Steel Framing Component Installation Challenge 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 3 DKA
44 2023-03-05 2023-03-05 Bengkel Pemahaman Tentang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Bagi Program Diploma Ukur Bahan 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DUB
45 2023-03-05 2023-03-05 Bengkel Pemahaman Tentang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) Bagi Program Diploma Kejuruteraan Awam. 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA PELAJAR DKA
46 2023-03-01 2023-03-01 Program Bersama Penasihat Industri Program Pengajian JKA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
47 2023-02-15 2023-02-15 Bengkel Bengkel Pemantapan Penyeliaan FYP 08:00:00 05:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA 50 orang Pensyarah DKA
48 2023-02-15 2023-02-15 Bengkel Bengkel Persediaan Audit RISM 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
49 2023-02-12 2023-02-15 Program Program Penandaan Batu Sempadan Sementara (TBM) PKB 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 2
50 2023-02-08 2023-02-08 Program Pemantapan Disiplin & Akademik Pelajar Senior (DUB & DKA) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 2-5 DKA & DUB
51 2023-02-06 2023-02-06 Program CISEC Program CISEC bersama Penasihat Industri 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB dan DKA
52 2023-02-06 2023-02-06 Bengkel Bengkel Interpretasi Kurikulum & Pembinaan Item Penilaian Program Diploma Ukur Bahan 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
53 2023-02-02 2023-02-02 Program Mahabah Institusi Bagi Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam, PKB. 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 1 Program DKA dan DUB
54 2023-02-02 2023-02-02 Bengkel Bengkel Pemantapan DK/DP/NA (Keperluan ETAC Program DKA) 08:00:00 05:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA 50 orang Pensyarah DKA
55 2023-02-01 2023-02-01 Bengkel Bengkel SOP Peralatan Di Makmal/Bengkel 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Penyelia Makmal JKA
56 2023-02-01 2023-02-01 Bengkel Bengkel CQI Analisa Keputusan Peperiksaan Akhir 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA 50 orang Pensyarah DKA
57 2023-01-31 2023-01-31 Program Meraikan Pelajar Baharu Norma Baharu Fasa Endemik (Ketua Jabatan Bersama Pelajar Semester 1 Sesi 2:2022/2023 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 1 DKA & DUB
58 2023-01-30 2023-01-30 Bengkel Bengkel Interpretasi Kurikulum Program Diploma Kejuruteraan Awam 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA 50 orang Pensyarah DKA
59 2023-01-29 2023-01-29 Mesyuarat Mesyuarat Jabatan Sesi II 2022/2023 (JKA) 08:00:00 23:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA SEMUA STAF JKA
60 2023-01-19 2023-01-19 Bengkel Bengkel Pemantapan Penyeliaan FYP 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
61 2023-01-15 2023-01-15 Mesyuarat Mesyuarat Program DKA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Pensyarah DKA
62 2023-01-13 2023-01-13 Program Program IBS Installation Bersama IKM 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pelajar Semester 3 DKA
63 2023-01-09 2023-01-09 Mesyuarat Mesyuarat JK Dokumentasi ETAC 2023 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA JK Dokumentasi
64 2023-01-09 2023-01-12 Kursus Kursus Peningkatan Kemahiran Produk Perkayuan 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA 22 orang Pensyarah DKA
65 2021-03-16 2021-03-16 KURSUS INTERPRETASI JKA KURSUS INTERPRETASI JKA UNTUK PROGRAM DKA DAN DUB BAGI SESI DISEMBER 2020 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah Kursus Program DKA dan DUB
66 2021-03-15 2021-03-16 KURSUS INTERPRETASI JKA KURSUS INTERPRETASI JKA UNTUK PROGRAM DKA DAN DUB BAGI SESI DISEMBER 2020 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah Kursus Program DKA dan DUB
67 2020-10-17 2020-10-17 Kursus Safety (CIDB) Kursus Safety (CIDB) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
68 2020-09-23 2020-09-23 AKREDITASI PROGRAM DUB AKREDITASI SEMULA PROGRAM DIPLOMA UKUR BAHAN (MQA/RISM) 08:00:00 05:00:00 Bilik Baiduri & Bilik APACC Nor@JKA Semua Pensyarah DUB
69 2020-09-20 2020-09-20 KURSUS BANGUN VIDEO P&P KURSUS PEMBANGUNAN 360 UNTUK P&P 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah JKA
70 2020-09-19 2020-09-19 Kursus Green Card Kursus Green Card Pekerja Tapak 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
71 2020-09-14 2020-09-14 Mesyuarat Penutup EKSA Mesyuarat Penutup Audit Dalaman EKSA 09:00:00 10:00:00 Bilik Ibnu Khaldun Nor@JKA Jawatankuasa EKSA Politeknik Kota Bharu
72 2020-09-01 2020-09-01 Mesyuarat Pmbukaan EKSA Mesyuarat Pembukaan Audit Dalaman EKSA 09:00:00 10:00:00 Bilik Ibnu Khaldun Nor@JKA Jawatankuasa EKSA Politeknik Kota Bharu
73 2020-08-30 2020-09-06 Audit Dalaman EKSA Audit Dalaman EKSA 08:00:00 05:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Kakitangan Politeknik Kota Bharu
74 2020-08-15 2020-08-15 Kursus Green Card Pljr Kursus Green Card Pelajar Jun 2020 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
75 2020-08-11 2020-08-12 Audit Pengiktirafan COT Audit Pengiktirafan COT CQS Politeknik Kota Bharu 08:00:00 05:00:00 Bilik Baiduri & Bilik Ibnu Khaldun Nor@JKA Semua Pensyarah DUB
76 2020-08-04 2020-08-04 Bengkel Perkasakan COT Bengkel Memperkasakan COT Bersama Panel Industri 08:00:00 05:00:00 Royal Guest House Kota Bharu Nor@JKA Semua Pensyarah DUB
77 2020-07-25 2020-07-25 CSR Fasa 2 KERJA PEMBAIKIAN KECIL (KERJA KAYU & KONKRIT SK KOK LANAS 08:00:00 17:00:00 SK KOK LANAS Nor@JKA PENSYARAH & PELAJAR JKA
78 2020-07-15 2020-07-16 Bengkel Semakan COT Bengkel Semakan COT CQS 08:00:00 05:00:00 Bilik Ibnu Khaldun & Bilik Baiduri Nor@JKA Semua Pensyarah DUB
79 2020-07-13 2020-07-13 Kursus Teaching Method Kursus Teaching Method (OBE) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah JKA
80 2020-07-12 2020-07-13 Kursus Teaching Method Kursus Teaching Method (OBE) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah JKA
81 2020-06-22 2020-06-22 Bengkel Pembinaan Item Bengkel Pembinaan Item DUB & DKA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah JKA
82 2020-06-17 2020-06-17 COT Prosedur DaftarKont COT Prosedur keperluan Pendaftaran Kontaktor 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
83 2020-06-16 2020-06-16 COT Perlindungan Projek COT Perlindungan Projek Pembinaan & Pampasan 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
84 2020-04-11 2020-04-11 Kursus Safety (CIDB) Kursus Safety (CIDB) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
85 2020-03-29 2020-03-30 BENGKEL REKABENTUK BENGKEL REKABENTUK STRUKTUR KELULI BERBANTUKAN KOMPUTER 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DKA
86 2020-03-28 2020-03-28 CSR Fasa 1 KERJA PEMBAIKIAN KECIL (KERJA KAYU & KONKRIT SK KOK LANAS 08:00:00 17:00:00 SK KOK LANAS Nor@JKA PENSYARAH & PELAJAR JKA
87 2020-03-24 2020-03-25 KURSUS MYCESMM 2 KURSUS MYCESMM 2 (Edisi Baru 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Pensyarah DUB
88 2020-03-07 2020-03-07 Kursus Green Card Kursus Green Card Kepada Kakitangan Tapak CIDB 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
89 2020-03-06 2020-03-06 Kursus Green Card Kursus Green Card Kepada Pelajar Latihan Industri 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
90 2020-02-26 2020-02-26 BENGKEL PEMBINAAN ITEM BENGKEL PEMBINAAN ITEM DKA & DUB 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Pensyarah JKA
91 2020-02-24 2020-02-25 KURSUS PENGURUSAN PROJK KURSUS PENGURUSAN PROJEK (ms PROJECT 2010 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
92 2020-02-16 2020-02-17 BENGKEL CIDOS SIRI 2 BENGKEL CIDOS SIRI 2 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Pensyarah JKA
93 2020-02-07 2020-02-08 KURSUS APLIKASI MS PRJK KURSUS APLIKASI MS PROJECT 2010 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
94 2020-01-29 2020-01-29 COT PENGIRAAN KUANTITI COT PENGIRAAN KUANTITI BAHAN DAN TENDER 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Terbuka
95 2020-01-19 2020-01-21 BENGKEL RUBRIK DUB BENGKEL RUBRIK DUB 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DUB
96 2020-01-19 2020-01-21 BENGKEL RUBRIK DKA BENGKEL RUBRIK DKA 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Pensyarah DKA
97 2019-12-17 2019-12-17 CIDOS 3.5 Kursus Penyediaan Bahan Pengajaran & Pembelajaran Dalam Platform CIDOS 3.5 (SIRI 1) 08:30:00 16:30:00 GCL 7 Nor@JKA Semua Pensyarah JKA
98 2019-12-16 2019-12-16 CIDOS 3.5 Kursus Penyediaan Bahan Pengajaran & Pembelajaran Dalam Platform CIDOS 3.5 (SIRI 1) 08:30:00 16:30:00 GCL 7 Nor@JKA Semua Pensyarah JKA
99 2019-12-11 2019-12-11 PERJUMPAAN PLR JKA Perjumpaan Bersama Semua Pelajar JKA 13:30:00 15:00:00 Dewan Jubli Perak Nor@JKA Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam
100 2019-12-05 2019-12-05 PERJUMPAAN PLR SEM 1 Perjumpaan Pelajar Semester 1 Sesi Dis 2019 Bersama Ketua Jabatan 09:00:00 12:00:00 Dewan Kuliah 2 Nor@JKA Pelajar Semester Satu Jabatan Kejuruteraan Awam
101 2019-11-28 2019-11-28 PERHIMPUNAN BULANAN Anjuran Jabatan Kejuruteraan Awam (JKA) 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Aniza@JKA Warga PKB
102 2019-11-20 2019-11-20 MAJLIS PERSARAAN DR NIK MAJLIS PERSARAAN DR NIK ABDUL AZIZ NIK MAHMOD 12:00:00 15:00:00 Restoran Syam Kota Bharu Nor@JKA Semua Pensyarah JKA
103 2019-11-18 2019-11-19 KURSUS INTERPRETASI DUB KURSUS INTERPRETASI DOKUMEN KURIKULUM VERSI JUN 2019 PROGRAM DUB 08:00:00 17:00:00 STUDIO LUKISAN 2 Nor@JKA Semua Pensyarah DUB
104 2019-10-15 2019-10-15 STAND UP,SPEAK UP, SHOW The JKA Speaker’s Corner English public speaking competition STAND UP, SPEAK UP, SHOW UP 09:30:00 12:00:00 JKA Speaker’s Corner Arena, Bengkel Kejuruteraan Awam Nor@JKA Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam
105 2019-10-06 2019-10-06 Lawatan Akdmik Hspital Lawatan Akademik: lawatan tapak di projek Pembinaan Bangunan Tambahan Hospital Tanah Merah, Kelantan (Reka dan Bina) – Tender Semula 08:00:00 18:00:00 Tanah Merah Nor@JKA Pelajar DUB
106 2019-09-20 2019-09-21 PROGRAM MANTAP SAHSIAH PROGRAM PEMANTAPAN SAHSIAH DIRI 08:00:00 17:02:00 Dewan Al Ghazali & Pantai Melawi Nor@JKA Pelajar DKA 4
107 2019-09-11 2019-09-11 BENGKEL PENGUKURAN ALIR BENGKEL PENGUKURAN KADARALIR SUNGAI BERSAMA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN (JPS), KELANTAN 08:00:00 18:00:00 Stesen Cerapan Sg. Lanas di Air Lanas dan Sg Golok di Kg. Jenob, Bukit Bunga, Kelantan. Nor@JKA Pelajar DKA 5A & DKA 5C kursus DCC 6213 HYDRAULIC AND HYDROLOGY
108 2019-08-26 2019-08-28 KURSUS ORIENTASI KURSUS ORIENTASI KURIKULUM, PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN BAGI PROGRAM DKA & DUB SESI JUN 2019 09:00:00 17:00:00 Dewan Al Ghazali Nor@JKA Semua Pensyarah JKA
109 2019-08-22 2019-08-24 LEADERSHIP PROGRAM 2019 LEADERSHIP PROGRAM 2019 JKA 08:00:00 22:00:00 ULU LEGONG HOTSPRING, 09100 BALING, KEDAH Nor@JKA Student leaders from semester 1 & 2
110 2019-08-07 2019-08-07 KURSUS INTERPRETASI DKA KURSUS INTERPRETASI KURIKULUM BAGI PROGRAM DKA SESI JUN 2019 08:00:00 17:00:00 Bilik Seminar ULPL Nor@JKA Semua Pensyarah DKA
111 2019-06-27 2019-06-27 Taklimat OBE Sem 1 Taklimat OBE Sem 1 Sesi Jun 2019 08:00:00 12:00:00 Dewan Kuliah 2 Nor@JKA Pelajar Semester Satu Jabatan Kejuruteraan Awam
112 2019-04-06 2019-04-06 CSR Tabika Wira Jaya CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TABIKA KEMAS WIRA JAYA, KOK LANAS 08:00:00 17:00:00 Kok Lanas Nor@JKA Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam
113 2019-03-19 2019-03-20 ITCeD 2.0 Program industrial talk JKA, ianya melibatkan seluruh industri yang berkaitan dalam memberikan panduan dan motivasi kepada pelajar JKA keseluruhannya. 08:00:00 17:00:00 Politeknik Kota Bharu Mohd@JKA Warga JKA, Pensyarah dan Pelajar
114 2019-02-25 2019-02-26 Retreat PPKA 2019 Membina jatidiri pelajar dan memantapkan lagi pengurusan PPKA 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Pelajar dan PPKA
115 2019-02-24 2019-02-24 Retreat PPKA 2019 Membina jatidiri pelajar dan memantapkan lagi pengurusan PPKA 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Pelajar dan PPKA
116 2019-02-16 2019-02-16 CSR Kasih JKA 1. Memberi pendedahan kepada pelajar aspek kerja lapangan. 2. Memperaktiskan apa yang dipelajari dalam kuliah. 3. Mewujudkan semangat kerjasama antara pelajar dalam memberikan khidmat. 4. Mengeratkan hubungan sesama pelajar. 08:00:00 17:00:00 Kelantan Mohd@JKA Warga JKA
117 2019-02-12 2019-02-19 Waste Minimisation Week Waste MINIMISATION WEEK is a programme organized by students to fullfill the requirement for curriculum of Environmental Pollution & Control 08:00:00 17:00:00 Politeknik Kota Bharu Nor@JKA Pelajar DKA 5 Jabatan Kejuruteraan Awam
118 2019-01-24 2019-01-24 Induction & Direction Induction & Direction DKA/DUB Sesi Dis 2018 08:00:00 17:00:00 Dewan Kuliah 2 Nor@JKA Pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam
119 2019-01-18 2019-01-18 Hari Keluarga JKA Mengeratkan hubungan kekeluargaan antara warga JKA dan seluruh ahli keluarga kakitangan. 08:00:00 17:00:00 Permai Resort Mohd@JKA Warga JKA
120 2019-01-10 2019-01-12 Lawatan Akademik KLCC 1. Membuat kajian berkaitan sistem perkhidmatan bangunan yang diamalkan. 2. Mempelajari teknologi hijau yang digunapakai dalam bangunan. 17:00:00 22:00:00 Kuala Lumpur Mohd@JKA Pelajar dan PPKA
121 2018-11-29 2018-11-29 PERHIMPUNAN BULANAN Perjumpaan bulanan Pengurusan PKB bersama kakitangan untuk sebaran makluman terkini. 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Mohd@JKA Warga PKB
122 2018-10-10 0000-00-00 Kempen Keselamatan Kempen Keselamatan Jalan Raya Bersama JKJR Negeri Kelantan 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Warga PKB
123 2018-10-03 0000-00-00 Outdoor Shooting Outdoor Shooting untuk pelajar Fotografi ke Bukit Kluang 08:00:00 17:00:00 Bukir Kluang, Terengganu Mohd@JKA Pelajar-pelajar yang mengikuti kursus fotografi semua jabatan seramai 40 orang
124 2018-09-29 0000-00-00 CSR KASIH JKA Aktiviti sukarelawan JKA bagi pelajar miskin yang dikenalpasti. 08:00:00 17:00:00 Belum Dikenalpasti @JKA Pelajar miskin JKA yang terpilih
125 2018-09-23 0000-00-00 Kursus CPM Kursus CPM Untuk Kontraktor 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Kontraktor Binaan Setempat dan individu terlibat dalam sektor pembinaan
126 2018-09-18 0000-00-00 Kursus Video Kursus Video Shooting and Editing untuk Pensyarah untuk pemantapan pembinaan video P&P 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Pensyarah JKA
127 2018-09-11 0000-00-00 KIK PERINGKAT JKA PERTANDINGAN KIK PERINGKAT JKA 08:00:00 15:00:00 PKB Mohd@JKA Warga JKA
128 2018-09-08 0000-00-00 Kursus Kad Hijau Kursus Kad Hijau (Green Card) 08:00:00 15:00:00 PKB Mohd@JKA Terbuka kepada kontraktor dan individu
129 2018-09-08 0000-00-00 Kursus Kad Hijau Laksanakan kursus Kad Hijau kepada pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan industri pada semester akan datang. 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Pelajar dan Kontraktor
130 2018-09-07 0000-00-00 Kursus Kad Hijau Laksanakan kursus Kad Hijau kepada pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan industri pada semester akan datang. 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Pelajar dan Kontraktor
131 2018-09-03 0000-00-00 Bengkel OBE Bengkel Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan OBE 08:00:00 15:00:00 PKB Mohd@JKA Pensyarah Penyelaras Kursus JKA
132 2018-09-03 0000-00-00 CSR KELESTARIAN CSR KELESTARIAN ALAM HIJAU-VEKTOR CONTROL 08:00:00 15:00:00 Belum Ditentukan Mohd@JKA Pensyarah, industri luar,komuniti setempat pelajar
133 2018-08-27 0000-00-00 Kew.Pa 2018 Kursus Mengemaskini Kew.Pa 2018 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Pensyarah yang terlibat dengan pengurusan aset: 20 Pengurus Aset Makmal dan Bilik Kuliah, 1 Penyelaras, 1 Penceramah
134 2018-08-26 0000-00-00 Kew.Pa 2018 Kursus Mengemaskini Kew.Pa 2018 08:30:00 17:00:00 PKB @JKA Pensyarah yang terlibat dengan pengurusan aset: 20 Pengurus Aset Makmal dan Bilik Kuliah, 1 Penyelaras, 1 Penceramah
135 2018-08-25 0000-00-00 CPM & Pengurusan Projek Laksanakan kursus Critical Path Method dan Project Management 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Kontraktor dan pelajar
136 2018-08-24 0000-00-00 CPM & Pengurusan Projek Laksanakan kursus Critical Path Method dan Project Management 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Kontraktor dan pelajar
137 2018-08-19 0000-00-00 CCD CIDB Kursus Continuous Contractor Development (CCD) CIDB 08:00:00 17:00:00 PKB Mohd@JKA Terbuka kepada kontraktor dan individu
138 2018-08-14 0000-00-00 Kursus Video Kursus Video Shooting and Editing untuk Pelajar 08:00:00 17:00:00 PKB @JKA Pelajar-pelajar yang terpilih untuk menghasilkan Short Video Campaign untuk setiap jabatan semuanya 25 orang.
139 2018-08-08 0000-00-00 ENVIRONMENTAL AWARENESS ENVIRONMENTAL AWARENESS DAY 'GREEN TECHNOLOGY TALK' - Pelajar kursus DCC 6203 & pelajar sekolah 00:00:08 00:00:05 Belum dikenalpasti Mohd@JKA Pelajar kursus DCC 6203 & pelajar sekolah
140 2018-08-08 0000-00-00 VIDEO CAMPAIGN 2018 Mesyuarat SHORT VIDEO CAMPAIGN 2018 14:00:01 15:00:00 JKA @JKA JKuasa
141 2018-08-02 0000-00-00 SOP Tensile Test Tensile Test : Standard Operation Procedure for Safety 08:00:00 17:00:00 Makmal Struktur JKA @JKA Pensyarah Struktur
142 2018-08-01 0000-00-00 Kursus Kerjaya Kursus kerjaya Jurutera Awam dan Juru Ukur Bahan (pelajar Sem Akhir sahaja) 08:00:00 17:00:00 PKB @JKA Pelajar tahun akhir
143 2018-07-28 0000-00-00 Pemantapan Kepimpinan Kursus Pemantapan Kepimpinan Pelajar JKA kepada semua wakil kelas pelajar semester 1 dan semester 2 sahaja. 08:00:00 17:00:00 Luar PKB @JKA Wakil kelas semester 1 & 2
144 2018-07-27 0000-00-00 Pemantapan Kepimpinan Kursus Pemantapan Kepimpinan Pelajar JKA kepada semua wakil kelas pelajar semester 1 dan semester 2 sahaja. 08:00:00 17:00:00 Luar PKB @JKA Wakil Kelas Semester 1 & 2
145 2018-07-25 0000-00-00 Penaksiran program DUB Bengkel Orientasi Kurikulum dan Pentaksiran Program DUB kepada semua penyelaras kursus. 07:59:08 05:59:05 JKA @JKA Semua penyelaras kursus
146 2018-07-24 0000-00-00 Penaksiran Program DUB Bengkel Orientasi Kurikulum dan Pentaksiran Program DUB kepada semua penyelaras kursus. 07:59:08 16:59:05 JKA @JKA Semua penyelaras program
147 2018-07-23 0000-00-00 Enveromental Awareness ENVIRONMENTAL AWARENESS DAY 'CSR RIVER GOING GREEN' 00:00:08 00:00:05 Belum ditentukan Mohd@JKA Pelajar JKA, Masyarat setempat
148 2018-07-18 0000-00-00 Penaksiran Program DKA Bengkel Orientasi Kurikulum dan Pentaksiran Program DKA kepada semua penyelaras kursus. 08:00:00 17:00:00 JKA @JKA Semua penyelaras kursus
149 2018-07-18 0000-00-00 Bersama Pelajar C2 JKA Perjumpaan pengurusan JKA bersama pelajar C2. 14:00:00 17:00:00 PKB @JKA Semua pelajar C2 JKA
150 2018-07-18 0000-00-00 WADI IMAN JKA Majlis ramah mesra wakil PKB bersama wakil penduduk Taman Wadi Iman serta wakil pelajar yang menyewa di Taman Wadi Iman 12:00:00 15:00:00 Surau Taman Wadi Iman @JKA Wakil PKB, pelajar yang menyewa Taman Wadi Iman serta Wakil Penduduk Taman Wadi Iman
151 2018-07-17 0000-00-00 Penaksiran Program DKA Bengkel Orientasi Kurikulum dan Pentaksiran Program DKA kepada semua penyelaras kursus. 08:00:00 17:00:00 PKB @JKA Semua penyelaras Kursus
152 2018-07-16 0000-00-00 CSR EKSA JKA Gotong royong bagi memperkasakan EKSA JKA 08:00:00 17:00:00 JKA @JKA JKuasa EKSA JKA
153 2018-07-15 0000-00-00 CSR EKSA JKA Gotong royong bagi memperkasakan EKSA JKA 08:00:00 17:00:00 JKA @JKA JKuasa EKSA JKA serta pelajar JKA
154 2018-07-14 0000-00-00 Induksi dan Halatuju Program DKA DUB Memberi pendedahan pelajar-pelajar baharu JKA berkaitan kursus DKA dan DUB. 08:00:00 17:00:00 PKB @JKA Pelajar baharu JKA
155 2018-07-13 0000-00-00 Induksi dan Halatuju Program DKA DUB Memberi pendedahan pelajar-pelajar baharu JKA berkaitan kursus DKA dan DUB. 08:00:00 17:00:00 PKB @JKA Pelajar baharu JKA
156 2018-07-13 0000-00-00 ETAC DKA Penghantaran laporan SAR ETAC DKA Ke JPP 08:00:00 17:00:00 JKA @JKA JKuasa ETAC DKA
157 2018-07-11 2018-07-11 Majlis Jasamu di Kenang Majlis perpisahan staf JKA yang akan pencen, Tn Hj Mohamad Shakri Awang Abdullah, Pn Hjh Nik Asiah Nik Hasan dan Tn Hj Azman bin Abd Majid. 12:00:00 14:00:00 Selera Tepi Sungai, Tanah Merah Mohd@JKA Terbuka kepada warga PKB
158 2018-07-11 0000-00-00 Bersama PPKA Majlis perjempuaan pengurusan JKA bersama EXCO PPKA 14:00:00 16:00:00 Bilik Mesyuarat JKA Mohd@JKA Pengurusan JKA dan EXCO PPKA
159 2018-07-09 0000-00-00 EKSA JKA Mesyuarat JKuasa EKSA JKA 14:00:00 15:00:00 JKA @JKA Jawatankuasa EKSA JKA
160 2018-07-08 0000-00-00 AKJ-JKA Hari Anugerah Ketua Jabatan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai keputusan peperiksaan HPNM 3.5 dan ke atas. 14:00:00 16:00:00 PKB @JKA Pelajar cemerlang JKA
161 2018-07-04 0000-00-00 Bersama Cemerlang Perjumpaan Bersama pelajar cemerlang JKA, HPNM > 3.50 14:00:00 15:00:00 Bilik Mesyuarat JKA @JKA Pelajar Cemerlang JKA, HPNM melebihi 3.50
162 2018-07-01 0000-00-00 Bersama JKA Hari perjumpaan Warga JKA bersama seluruh pelajar JKA, amanat Ketua Jabatan, Taklimat disiplin jabatan, taklimat peperiksaan jabatan serta pertemuan Penasihat Akademik dengan semua pelajar JKA. 08:00:00 10:00:00 Dewan Jubli Perak Mohd@JKA Seluruh Warga JKA, pensyarah dan pelajar.
163 2018-06-28 0000-00-00 Kenali JKA Perjumpaan bersama pelaja-pelajar baharu semester 1 JKA bersama pengurusan JKA dan Penasihat Akademik. 08:30:00 12:00:00 DK2 Mohd@JKA Semua pelajar baharu JKA dan Pengurusan JKA
164 2018-06-27 2018-06-27 Sambutan hari Raya JKA Majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat JKA dan majlis meraikan rakan-rakan JKA yang akan menunaikan haji. 11:00:00 14:00:00 Pantyry JKA Mohd@JKA Warga JKA
165 2018-06-26 0000-00-00 Pemurnian SAR ETAC Bengkel pemurnian Dokumen SAR ETAC DKA sebelum ianya dihantar ke Bahagian Perkhidmatan Politeknik 09:00:00 16:00:00 JKA, PKB @JKA Semua Ketua Criterion SAR DKA
166 2018-05-15 0000-00-00 External Examiner DKA Lawatan pemeriksa luar ETAC program DKA 08:00:00 17:00:00 JKA @JKA Warga JKA
167 2018-05-14 0000-00-00 External Examiner DKA Lawatan pemeriksa luar ETAC program DKA 08:00:00 17:00:00 JKA @JKA Warga JKA
168 2018-05-07 0000-00-00 BENCHMARKING ETAC Lawatan penandarasan ETAC DKA ke UTHM, Pagoh. 08:00:00 17:00:00 UTHM Pagoh, Johor. Mohd@JKA Warga JKA
169 2018-05-06 0000-00-00 BENCHMARKING ETAC Lawatan penandarasan ETAC DKA ke UTHM, Pagoh. 08:00:00 17:00:00 UTHM Pagoh, Johor. Mohd@JKA JKA
170 0000-00-00 0000-00-00 PERHIMPUNAN BULANAN Perhimpunan Bulanan anjuran Jabatan Kejuruteraan Mekanikal (JKM) 09:00:00 12:00:00 Dewan Al-Ghazali @LIB Warga PKB Telah dilaksanakan