UIDM
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan Status Program
1 2024-12-31 2024-12-31 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
2 2024-11-28 2024-11-28 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
3 2024-10-31 2024-10-31 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
4 2024-10-20 2024-10-20 Bengkel Kemahiran Bengkel Cinematography dan Teknology Drone staf UIDM dan eLearning 08:00:00 17:00:00 Cameron Highland Chung@UIDM Staf UIDM dan Elearning
5 2024-09-30 2024-09-30 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 21:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
6 2024-09-30 2024-09-30 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
7 2024-09-12 2024-09-12 Bengek Kemahiran Bengkel Menghasilkan Video Konvokesyen PKB 08:00:00 17:00:00 PKB Chung@UIDM Staf PKB
8 2024-09-08 2024-09-12 Bengek Kemahiran Bengkel Menghasilkan Video Konvokesyen PKB 08:00:00 17:00:00 PKB Chung@UIDM Staf PKB
9 2024-08-29 2024-08-29 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
10 2024-07-31 2024-07-31 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
11 2024-06-30 2024-06-30 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
12 2024-05-30 2024-05-30 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
13 2024-05-26 2024-05-30 Bengkel Kemahiran Bengkel Photography staf UIDM dan eLearning 08:00:00 17:00:00 Pulau Pinang Chung@UIDM Staf UIDM dan Elearning
14 2024-04-30 2024-04-30 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 20:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
15 2024-04-28 2024-05-02 Bengkel Kemahiran Bengkel Penghasilan Montaj 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM staf UIDM dan eLearning
16 2024-03-31 2024-03-31 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
17 2024-02-29 2024-02-29 Wakaf Ilmu dan FB UIDM Menghasilkan dan upoload video / Photo aktiviti dan Program PKB 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
18 2024-02-18 2024-02-22 Bengkel Kemahiran Bengkel Penghasilan Video Raya PKB 2024 08:00:00 17:00:00 PKB Chung@UIDM staf PKB
19 2024-01-31 2024-01-31 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:00:00 17:00:00 UIDM Chung@UIDM UIDM
20 2023-12-28 2023-12-28 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM Chung@UIDM Staf UIDM dan Penyelaras
21 2023-11-30 2023-11-30 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
22 2023-10-31 2023-10-31 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
23 2023-09-28 2023-09-28 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
24 2023-09-18 2023-09-18 Bengkel Cinematography Bengkel Kemahiran Cinematography 08:30:00 16:30:00 UDIM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
25 2023-08-30 2023-08-30 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
26 2023-08-21 2023-08-24 Bengkel video Konvo Bengkel penghasilan video Konvokesyen 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM selesai
27 2023-07-27 2023-07-27 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
28 2023-06-29 2023-06-29 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
29 2023-06-28 2023-06-29 Bengkel Teknology Drone Bengkel Technology Drone 09:30:00 17:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
30 2023-06-25 2023-06-29 Bengkel Teknology Drone Bengkel Technology Drone 09:30:00 17:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
31 2023-05-31 2023-05-31 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
32 2023-05-10 2023-05-10 Bengkel Photography Bengkel Kemahiran photography 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
33 2023-05-08 2023-05-10 Bengkel Photography Bengkel Kemahiran photography 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
34 2023-04-30 2023-04-30 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
35 2023-03-30 2023-03-30 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
36 2023-03-13 2023-03-16 Bengekl Video PdP Bengkel kemahiran menghasilkan video 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM staf UIDM dan Penyelaras selesai
37 2023-03-13 2023-03-16 Bengkel Video PdP Bengkel kemahiran menghasilkan video PdP 09:31:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
38 2023-01-31 2023-01-31 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upload video-video wakaf ilmu 20:20:00 16:29:00 UDIM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai
39 2021-07-29 2021-07-29 PERHIMPUNAN BULANAN Urusetia: UIDM & UPSG 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Aniza@UIDM SEMUA STAF PKB
40 2020-08-01 2020-08-01 LATIHAN PENYUNTINGAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN 08:00:00 17:00:00 PKB Razali@UIDM STAF UIDM PKB
41 2020-07-08 2020-07-31 LATIHAN BAHAN VIDEO MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN 08:00:00 17:00:00 PKB Razali@UIDM STAF UIDM PKB
42 2020-07-01 2020-07-31 LATIHAN BAHAN VIDEO MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN 08:00:00 17:00:00 PKB Razali@UIDM STAF UIDM PKB
43 2020-06-23 2020-06-30 BENCHMARK VIDEO & FILEM BENCHMARKING UNTUK PENYEDIAAN VIDEO & FILEM 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK PERLIS Razali@UIDM STAF UIDM PKB
44 2020-06-06 2020-06-30 BENCHMARK VIDEO & FILEM BENCHMARKING UNTUK PENYEDIAAN VIDEO & FILEM 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK PERLIS Razali@UIDM STAF UIDM PKB
45 2020-06-01 2020-06-30 BENCHMARK VIDEO & FILEM BENCHMARKING UNTUK PENYEDIAAN VIDEO & FILEM 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK PERLIS Razali@UIDM STAF UIDM PKB
46 2020-05-13 2020-05-31 VIDEO PELAJAR CEMERLANG VIDEO PERSEMBAHAN MULTIMEDIA UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB 08:00:00 17:00:00 DJP PKB Razali@UIDM AHLI MESYUARAT MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB
47 2020-05-05 2020-05-31 VIDEO PELAJAR CEMERLANG VIDEO PERSEMBAHAN MULTIMEDIA UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB 08:00:00 17:00:00 DJP PKB Razali@UIDM AHLI MESYUARAT MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB
48 2020-05-04 2020-05-04 VIDEO PELAJAR CEMERLANG VIDEO PERSEMBAHAN MULTIMEDIA UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB 08:00:00 17:00:00 DJP PKB Razali@UIDM AHLI MESYUARAT MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB
49 2020-05-03 2020-05-03 VIDEO PELAJAR CEMERLANG VIDEO PERSEMBAHAN MULTIMEDIA UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB 08:00:00 17:00:00 DJP PKB Razali@UIDM AHLI MESYUARAT MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB
50 2020-05-02 2020-05-02 VIDEO PELAJAR CEMERLANG VIDEO PERSEMBAHAN MULTIMEDIA UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB 08:00:00 17:00:00 DJP PKB Razali@UIDM AHLI MESYUARAT MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB
51 2020-05-01 2020-05-01 VIDEO PELAJAR CEMERLANG VIDEO PERSEMBAHAN MULTIMEDIA UNTUK MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB 08:00:00 17:00:00 DJP PKB Razali@UIDM AHLI MESYUARAT MAJLIS KONVOKESYEN KE 33 PKB
52 2018-07-27 2018-07-28 Multi Camera Production 2nd East coast regional anaesthesia workshop 2018 Multi Camera Production setup 00:00:08 00:00:05 HRPZ II Kota Bharu @UIDM Team UIDM
53 2018-07-01 2018-07-05 Sesi fotografi pelajar Gambar kelas pelajar baru bersama ALIVE PHOTO. 00:00:09 00:00:05 Depan dewan Jubli Perak @UIDM Pelajar semesta 1
54 2018-06-28 2018-06-28 Jamuan Hari Raya Jamuan aidilfitri. 00:00:10 00:00:04 Bilik UIDM @UIDM Kumpulan Pengurusan dan kaki tangan
55 0000-00-00 0000-00-00 Bahan-bahan Wakaf Ilmu Menghasilkan dan upoload video-video wakaf ilmu 08:30:00 16:30:00 UIDM @UIDM Staf UIDM dan Penyelaras selesai