UKD
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan Status Program
1 2024-12-02 2024-12-02 Mesyuarat UJKD Mesyuarat Jaminan Kualiti Bil 2/2024 08:30:00 11:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD BERSAMA PENYELARAS
2 2024-10-16 2024-10-16 Bengkel D.I Bengkel pemurnian Dokumen Bermaklumat 08:30:00 04:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD Pegawai yang terlibat
3 2024-10-06 2024-10-06 Bengkel Bengkel Pengumpulan dokumen dan pelaksanaan penilaian kendiri menggunakan instrumen PeNA. 08:30:00 16:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD Jk Induk PeNA
4 2024-09-18 2024-09-18 BENGKEL PINDAAN DOKUMEN Bengkel Pindaan Dokumen Kualiti MS ISO 9001 & ISO 45001 08:30:00 16:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD PEGAWAI KUALITI JABATAN & PEGAWAI YANG TERLIBAT
5 2024-09-08 2024-09-08 Mesyuarat JKPD Mesyuarat Jawatankuasa Penyelaras Dokumen Kualiti (JKPD) 08:30:00 12:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD BERSAMA PEGAWAI KUALITI JABATAN
6 2024-08-12 2024-08-12 MESYUARAT KSP Mesyuarat KSP Bil 1/2024 09:00:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT IBN KHALDUN Siti@UJKD AHLI MESYUARAT KSP
7 2024-07-10 2024-07-10 Bengkel Audit APACC Bengkel Audit APACC 08:30:00 16:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD AJK APACC PKB
8 2024-07-01 2024-07-01 Mesyuarat UJKD Mesyuarat Jaminan Kualiti Bil 1/2024 09:00:00 12:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD BERSAMA PENYELARAS
9 2024-06-11 2024-06-11 Mesyuarat JK APACC Mesyuarat JK APACC Bil 2/2024 08:30:00 16:30:00 BILIK APACC Siti@UJKD AJK APACC PKB
10 2024-06-09 2024-06-09 Bengkel Dokumen Risiko Bengkel Pengisian dan pengemaskinian dokumen pengurusan Risiko & Peluang Siri 1 08:30:00 04:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD Pegawai yang terlibat
11 2024-05-26 2024-05-26 Mesyuarat JK Audit Mesyuarat Jawatankuasa Audit Dalaman Kewangan Bil. 1/2024 PKB 08:30:00 12:30:00 PKB Siti@UJKD Jk Audit Dalaman Kewangan
12 2024-05-15 2024-05-15 Bengkel APACC Bengkel Dokumen Review 08:30:00 16:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD AJK APACC PKB
13 2024-05-06 2024-05-06 Bengkel Risiko Bengkel/ Kursus Penyelarasan Pengurusan Risiko & Peluang 2024 08:30:00 16:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD Pegawai yang terlibat
14 2024-05-05 2024-05-05 Safety & Health Officer Safety & Health Officer Trainning (MODULAR) 08:30:00 16:30:00 PKB Siti@UJKD Pegawai yang terlibat
15 2024-04-07 2024-04-07 Bengkel i-Quality Bengkel i-Quality (HIRARC) 08:00:00 16:00:00 PKB Siti@UJKD Pegawai yang terlibat
16 2024-03-24 2024-03-24 Audit dalaman PeNA Audit dalaman PeNA 08:30:00 16:30:00 PKB Siti@UJKD Jk Audit Dalam PeNA
17 2024-03-12 2024-03-12 Bengkel Business Plan Bengkel Pemurnian Pelan Strategik 2024 - 2028 08:30:00 04:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD AHLI MESYUARAT PENGURUSAN
18 2024-03-11 2024-03-11 Bengkel APACC Bengkel APACC Documentation/Requirement 08:30:00 16:30:00 BILIK APACC Siti@UJKD AJK APACC PKB
19 2024-02-26 2024-02-26 MESYUARAT KSP Mesyuarat KSP Bil 2/2023 09:00:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT IBN KHALDUN Siti@UJKD AHLI MESYUARAT KSP
20 2024-02-19 2024-02-21 Audit Persijilan Semula Audit Persijilan Semula Oleh SIRIM, Re-Accreditation Audit MS ISO 9001:2015 (Dikelolakan Oleh Juruaudit SIRIM) 08:30:00 16:30:00 BILIK SEMINAR BAIDURI Siti@UJKD Semua AJK induk dan kecil
21 2024-01-24 2024-01-24 Mesyuarat JK Induk PeNA Mesyuarat Jawatankuasa Induk PeNA 08:30:00 11:30:00 BILIK APACC Siti@UJKD Jk PeNA PKB
22 2023-10-30 2023-10-30 Bengkel Pemurnian Bengkel Pemurnian Dokumen Pengurusan Risiko dan Peluang 08:30:00 16:30:00 Microsoft Teams @JP AJK Pengurusan Risiko Jabatan dan Unit Telah dilaksanakan
23 2023-05-08 2023-05-09 AUDIT PEMATUHAN SIRIM AUDIT PEMATUHAN MS ISO 9001:2015 OLEH SIRIM DIADAKAN BAGI MEMASTIKAN PKB SENTIASA MEMATUHI SPK YANG SEDIA ADA 09:00:00 17:00:00 BILIK MESYUARAT IBN KHALDUN DAN BILIK BAIDURI @PEJ.PENGARAH SEMUA STAF PKB Telah Dilaksanakan
24 2023-04-11 2023-04-11 MESYUARAT AUDIT SIRIM BAGI MEMASTIKAN PERJALANAN AUDIT OLEH SIRIM BERJALAN DENGAN LANCAR 10:00:00 12:00:00 BILIK MESYUARAT IBN KHALDUN @UJKD SEMUA AJK INDUK AUDIT SIRIM
25 2023-03-29 2023-03-29 MESYUARAT KSP BIL2/2022 MEYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL 2/2022 MELIBATKAN SEMUA AHLI MESYUARAT PENGURUSAN PKB 09:00:00 13:00:00 BILIK MESYUARAT IBN KHALDUN @PEJ.PENGARAH SEMUA AHLI MESYUARAT PENGURUSAN PKB Telah Dilaksanakan
26 2021-08-08 2021-08-12 AUDIT DALAMAN 2 Audit Dalaman 2-EKSA PKB 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Warga PKB
27 2021-04-25 2021-04-08 AUDIT DALAMAN 1 Audit Dalaman 1-EKSA PKB 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Nor@JKA Semua Warga PKB
28 2021-04-11 2021-04-11 EE EVALUATION VISIT Lawatan Penilaian Akreditasi ETAC oleh Pemeriksa Luar (EE) untuk program kejuruteraan DKA, DKM, DPT dan DEP. 08:00:00 17:00:00 Politeknik Kota Bharu Farawaheeda@JKA Jawatankuasa Akreditasi ETAC, JKA, JKM & JKE
29 2021-03-29 2021-03-30 AUDIT ISO 45001:2018 AUDIT OLEH NIOSH 08:00:00 17:00:00 BILIK NILAM, PKB Musalifah@JP PENGARAH, TP, KJ, KU, OWNER BERKENAAN
30 2021-03-15 2021-03-15 Bengkel Penyelarasan Bagi Pelaksanaan iFRP dan FPK Mengikut Garis Panduan PdP Edisi Disember 2020 09:00:00 17:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun @UKD Ketua Jabatan, Ketua Program, Pegawai Kualiti Telah Dilaksanakan
31 2021-03-02 2021-02-17 Audit Pensijilan Semula Bagi memastikan PKB sentiasa berada dalam landasan yang betul mengikut piawaian ISO 9001:2015 09:00:00 17:00:00 Bilik Baiduri & Seluruh PKB Nik@UKD Semua staf PKB & AJK ISO
32 2021-02-01 2021-02-01 Mesyuarat KSP Mesyuarat KSP Bil 2/ 2021 MS ISO 9001:2018 dan ISO 45001:2018 08:30:00 13:00:00 Bilik Ibnu Khaldun Musalifah@JP Pengarah, TPA, TPSA, Semua Jabatan dan Unit.
33 2021-01-19 2021-01-19 STATUS BUSINESS PLAN 20 PEMBENTANGAN STATUS BUSINESS PLAN PKB 2020 08:30:00 13:00:00 BILIK IBNU KHALDUN, PKB Musalifah@JP PENGARAH, TP, KJ, KU, OWNER BERKENAAN
34 2021-01-18 2021-01-18 MESY KSP PKB MESYAUART KAJIAN SEMULA PENGURUSAN BIL 2/ 2020 08:30:00 17:00:00 BILIK IBNU KHALDUN, PKB Musalifah@JP PENGARAH, TP, KJ, KU, OWNER BERKENAAN
35 2021-01-13 2021-01-13 Mesyuarat Penyelarasan Penyelarasan Penulisan Laporan Interim bagi program pengajian yang melalui majlis akreditasi ETAC 14:30:00 16:00:00 Bilik Baiduri Farawaheeda@JKA Jawatankuasa Akreditasi ETAC
36 2021-01-03 2021-01-07 Audit Dalaman MS ISO Sebagai pesediaan menghadapi audit pensijilan semuala oleh SIRIM pada bulan Februari 2021 09:00:00 17:00:00 Bilik Baiduri & Seluruh PKB Nik@UKD Semua staf PKB & AJK ISO
37 2020-11-17 2020-11-20 APACC ONLINE EVALUATIO Untuk mendapatkan pensijilan semula dari CPCS 08:00:00 17:00:00 BILIK BAIDURI,BILIK APACC & SEKITAR PKB Nik@UKD PENGURUSAN TERTINGGI & JAWATANKUASA APACC
38 2020-11-05 2020-11-05 MESY PENCAPAIAN KPI MESYUARAT PENCAPAIAN KPI PERSIST SUKUAN 3 TAHUN 2020 08:30:00 13:00:00 BILIK IBNU KHALDUN, PKB Nor@JKM PENGURUSAN & PIC KPI
39 2020-11-05 2020-11-05 Mesyuarat PERSIST Pencapaian KPI PERSIST JPPKK bagi Sukuan 3 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun Musalifah@JP Pihak Pengurusan
40 2020-10-27 2020-10-27 SIMULASI APACC OLEH CPC PERSEDIAAN MENGHADAPI AUDIT ONLINE EVALUATION PADA 3 - 6 NOVEMBER 2020 09:00:00 18:00:00 BILIK BAIDURI Nik@UKD JAWATANKUASA APACC
41 2020-10-20 2020-10-20 MOCK AUDIT APACC SEBAGAI PERSEDIAAN MENGHADAPI ONLINE EVALUATION PADA 3-6 NOVEMBER 2020 09:00:00 17:00:00 BILIK BAIDURI Nik@UKD JAWATANKUASA APACC
42 2020-10-19 2020-10-21 BENGKEL SEMAKAN EKSA BENGKEL SEMAKAN DOKUMEN & SUDUT EKSA 2020 DIJALANKAN SEBAGAI PERSIAPAN BAGI MENGHADAPI AUDIT PENSIJILAN SEMULA EKSA PKB OLEH MAMPU. 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Muzimah@JKE AUDITOR, KETUA ZON, S.U ZON & JK SETIAP PEMEGANG FAIL EKSA PKB
43 2020-10-01 2020-10-03 SWOT ANALYSIS Bengkel Analisa SWOT Petunjuk Prestasi Utama/ Performance System (PERSIST) Politeknik Kota Bharu 2020 08:00:00 17:00:00 KAPAS ISLAND RESORT, TERENGGANU Nor@JKM PENGARAH, TP, KJ, KU, OWNER BERKENAAN
44 2020-10-01 2020-10-03 SWOT ANALYSIS Bengkel Analisa SWOT GOT Politeknik Kota Bharu 2020 08:30:00 17:00:00 KAPAS ISLAND RESORT, TERENGGANU Nor@JKM PENGARAH, TP, KJ, KU, OWNER AKADEMIK BERKENAAN
45 2020-09-29 2020-09-29 Bengkel Pastel & 7S Bengkel Pemurnian Dokumen Pastel dan 7S McKinsey 08:30:00 16:30:00 GCL 7 Musalifah@JP Peg Kualiti JKM, JP, KU JKD, Penyelaras ISO, Penyelaras ISO 9001 dan 2 Fasilatator
46 2020-09-20 2020-09-20 AUDIT SILANG EKSA PKB AUDIT SILANG EKSA PKB 2020 : EXTERNAL AUDITOR ADALAH DARIPADA JABATAN PENDAFTARAN NEGARA (NEGERI KELANTAN) 08:00:00 17:00:00 POLITEKNIK KOTA BHARU Muzimah@JKE SEMUA WARGA PKB
47 2020-09-09 2020-09-09 OUTPUT TAK AKUR Bengkel ‘Awareness’ Status ‘Documented Information’/ MS ISO 9001:2015 Politeknik Kota Bharu, Klausa 4.2 Memahami Keperluan Dan Jangkaan Pihak-Pihak Berkepentingan 08:30:00 14:00:00 MAKMAL GCL 7, PKB Nor@JKM KJ, KU, OWNER
48 2020-08-26 2020-08-26 OUTPUT TAK AKUR Bengkel ‘Awareness’ Status ‘Documented Information’/ Ketidakpatuhan Dan Tindakan Pembetulan MS ISO 9001:2015 Siri 2 Politeknik Kota Bharu 08:30:00 14:00:00 MAKMAL GCL 7, PKB Nor@JKM KJ, KU, OWNER
49 2020-08-19 2020-08-19 iFRP Bengkel Pemantapan iFRP PKB-PK-PLSP-02 Proses Pengajaran Dan Pembelajaran Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9001 : 2015 Politeknik Kota Bharu 08:30:00 16:30:00 MAKMAL GCL 7, PKB Nor@JKM PENSYARAH PKB TERPILIH
50 2020-08-10 2020-08-10 KPI & BUSINESS PLAN PKB Bengkel Status Pertengahan Tahun : Penilaian KPI 2020 & Business Plan 2020 Politeknik Kota Bharu 08:30:00 17:00:00 BILIK BAIDURI, PKB Nor@JKM PENGARAH, TP, KJ, KU, OWNER
51 2020-08-05 2020-08-05 OUTPUT TAK AKUR Bengkel ‘Awareness’ Status ‘Documented Information’/ Ketidakpatuhan Dan Tindakan Pembetulan MS ISO 9001:2015 Politeknik Kota Bharu 08:30:00 14:00:00 MAKMAL GCL 7, PKB Nor@JKM KJ, KU, OWNER
52 2020-07-09 2020-07-09 MESY KSP PKB MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN PKB BIL 1/ 2020 08:00:00 13:30:00 BILIK IBNU KHALDUN, PKB Nor@JKM AHLI MESYUARAT KSP DILANTIK
53 2020-03-19 2020-03-19 APACC ON-SITE REVISIT APACC reaccreditation on site visit done by CPSC APACC accreditors 08:00:00 18:30:00 PKB Dr.@JPA Semua staf dan pelajar PKB
54 2020-03-17 2020-03-19 APACC ON-SITE REVISIT APACC reaccreditation on site visit done by CPSC APACC accreditors 08:00:00 18:30:00 PKB Dr.@JPA Semua staf dan pelajar PKB
55 2020-02-25 2020-02-25 Lawatan Penandaarasan Lawatan EKSA dari Kolej Matrikulasi Kelantan 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Jawatankuasa EKSA PKB
56 2020-02-24 2020-02-25 Audit Pematuhan SIRIM Bagi memastikan pensijilan MS ISO 9001:2015 dipatuhi 09:00:00 17:00:00 Bilik Baiduri & Seluruh PKB Nik@UKD Semua staf PKB & AJK ISO
57 2020-02-19 2020-02-19 Lawatan Penandaarasan Lawatan EKSA dari DOSH, Kelantan 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Jawatankuasa EKSA PKB
58 2020-02-04 2020-02-04 MESYUARAT KSP 2/2019 MKSP bilangan 2 / 2019 08:30:00 17:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun Nor@JKM Pegawai- pegawai yang dilantik dibawah KSP.
59 2020-02-04 2020-02-04 MESY KSP PKB Mesyuarat Kajian Semula Pengrusan PKB Bil 2/ 2019 08:30:00 13:30:00 BILIK IBNU KHALDUN, PKB Nor@JKM AHLI MESYUARAT KSP DILANTIK
60 2020-01-30 2020-01-30 TAKLIMAT EKSA STAF PKB TAKLIMAT EKSA KEPADA SEMUA WARGA PKB SEMASA PERHIMPUNAN BULANAN JANUARI 2020 14:00:00 15:30:00 DEWAN AL-GHAZALI, PKB Muzimah@JKE SEMUA WARGA PKB
61 2020-01-22 2020-01-22 JEMPUTAN TAKLIMAT EKSA JEMPUTAN UNTUK MENYAMPAIKAN TAKLIMAT EKSA DARIPADA KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN 08:00:00 17:00:00 KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN Muzimah@JKE PENYELARAS EKSA PKB, SU & PEN.SU EKSA PKB, 1 PEGAWAI UIDM DAN WARGA KOLEJ MATRIKULASI KELANTAN
62 2020-01-16 2020-01-16 MESYUARAT EKSA BIL1 MESYUARAT JK EKSA BIL1/2020 08:30:00 11:30:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN, PKB Muzimah@JKE 78 JK EKSA PKB
63 2020-01-15 2020-01-15 TAKLIMAT EKSA SIRI 1 TAKLIMAT EKSA KEPADA PEGAWAI PELAKSANA SIRI 1/2020 15:00:00 17:00:00 BILIK SEMINAR 3 & 4 ULPL, PKB Muzimah@JKE 60 PEGAWAI PELAKSANA SIRI 1/2020
64 2019-12-26 2019-12-26 PERHIMPUNAN BULANAN Anjuran Unit Kualiti & Dokumentasi, Unit Pengurusan Psikologi, dan Unit Asrama 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali Aniza@UKD Warga PKB
65 2019-10-22 2019-10-23 LAWATAN ETAC Lawatan Akreditasi Program DEE, DET, DAD dan DEM oleh Engineering Technology Accreditation Council (ETAC) 08:00:00 17:00:00 Bilik APACC, Bilik Baiduri, Bilik Seminar 1 & 3 ULPL Farawaheeda@JKA JKM dan JKE
66 2019-09-22 2019-09-26 Audit Dalaman 2 EKSA Untuk mengekalkan persekitaran yang kondusif 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
67 2019-08-04 2019-08-06 Audit Pensijilan OSH Untuk mendapat pensijilan ISO 45001 oleh NIOSH 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
68 2019-07-17 2019-07-17 Mesyuarat KSP Bil1/2019 Pembentangan laporan KSP 09:00:00 13:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun Nik@UKD Semua KJ dan KU
69 2019-07-15 2019-07-17 Audit Dalaman OSH Sebagai persediaan untuk menghadapai audit sebenar oleh NIOSH 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
70 2019-07-10 2019-07-11 Audit Dalaman APACC 2.0 Sebagai persediaan untuk menghadapai audit sebenar pada bulan Oktober 09:00:00 17:00:00 Bilik Baiduri Nik@UKD Semua WGL,Ahli jawatankuasa APACC & Auditor APACC
71 2019-07-08 2019-07-10 Mock Audit OSH Sebagai persediaan untuk menghadapi audit sebenar pada Ogos 09:00:00 17:00:00 Bengkel Awam, Bengkel Elektrik & Bengkel Mekanikal Nik@UKD Semua Jawatankuasa OSH & Staf PKB
72 2019-07-07 2019-07-10 Audit Dalaman 1 EKSA Supaya persekitaran yang kondusif dapat dikekalkan 09:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
73 2019-02-18 2019-02-18 TANDARASAN EKSA DR JPN KURSUS PEMANTAPAN DAN KUJUNGAN LAWATAN PENANDARASAN EKSA DI PKB DARI JPN MACHANG 09:00:00 14:00:00 PKB Muzimah@JKE ZON EKSA PKB/JK EKSA JPN MACHANG
74 2018-10-08 2018-10-10 Audit EKSA Audit EKSA oleh MAMAPU 08:00:00 17:00:00 Seluruh PKB Azahan@TP1 Warga PKB
75 2018-08-19 2018-08-19 MESYUARAT PELAPORAN PEO Pelaporan dan Perbincangan pembentangan Dapatan kajian PEO pada Seminar Kajian PEO PKB 2018. 10:00:00 00:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN Mazlina@JP KETUA PROGRAM DAN PENYELARAS OBE JABATAN
76 2018-08-15 2018-08-15 LAWATAN PENANDARASAN LAWATAN PENANDARASAN IFRP OLEH PTSB 08:00:00 17:00:00 IBNU KHALDUN, PKB Nor@JKM TETAMU
77 2018-08-12 2018-08-13 BENGKEL PEMANTAPAN EKSA PEMANTAPANA PENGURUSAN EKSA & PEMURNIAN FAIL EKSA PKB 08:00:00 17:00:00 PKB Muzimah@JKE JAWATANKUASA EKSA
78 2018-07-25 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
79 2018-07-24 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
80 2018-07-23 0000-00-00 Audit EKSA Oleh MAMPU 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
81 2018-06-27 0000-00-00 Mock Audit External Auditor dan Champion EKSA 08:30:00 17:00:00 Seluruh PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
82 2018-06-26 0000-00-00 Mock Audit External Auditor dan Champion EKSA 08:30:00 17:00:00 PKB Nik@UKD Semua Staf PKB
83 2018-06-05 0000-00-00 Mesyuarat Jawatankuasa Jaminan Kualiti 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun Nik@UKD Semua Jawatankuasa Jaminan Kualiti PKB
84 2018-06-04 0000-00-00 Mesyuarat Post Mortem Pemeriksa Luar untuk program yang diaudit iaitu DKM,DEP, DKA dan DPT 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun @UKD Semua KJ, KP dan Jawatankuasa Induk ETAC PKB
85 2018-05-22 0000-00-00 Bengkel Pemurniaan Pelaporan Audit 08:00:00 16:30:00 GCL Nik@UKD Ketua-ketua Zon Ketua-etua pasukan Audit Dalam
86 2018-04-23 0000-00-00 Lawatan Penilaian Progr Pemeriksa Luar yang terlibat adalah 08:30:00 17:00:00 JKM Nik@UKD Untuk persiapan untuk menghadapi audit dari ETAC
87 2018-04-22 0000-00-00 Lawatan Penilaian Program Panel Penilai adalah Prof.Madya Ir.Ts.Dr. Abdul Rahim bin Abu Talib 09:00:00 17:00:00 Bilik Mesyuarat Ibn Khaldun dan Jabatan Kejuruteraan Mekanikal @UKD Untuk mendapatkan akreditasi daripada pihak ETAC