ULPL
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan Status Program
1 2024-10-23 2024-10-23 Kursus Induksi Kursus Induksi Kakitangan Baru 09:00:00 16:30:00 Bilik Seminar 3 & 4 ULPL Nurul@ULPL Umum
2 2024-08-07 2024-08-07 Kursus Budaya Kerja Kursus Budaya Kerja Cemerlang 09:00:00 16:30:00 Dewan Al-Ghazali Nurul@ULPL Umum
3 2024-06-26 2024-06-26 Kursus Kewangan Kursus Pengurusan Kewangan Kerajaan 09:00:00 16:30:00 Dewan Al-Ghazali Nurul@ULPL Kumpulan Sokongan
4 2024-06-18 2024-06-18 K. Kepimpinan & Kewangn Kursus Kepimpinan & Pengurusan Kewangan 09:00:00 16:30:00 Dewan Al-Ghazali Nurul@ULPL Kumpulan Pengurusan
5 2024-05-28 2024-05-28 Kursus Sist E-Perolehan Kursus Sistem E-Perolehan 09:00:00 16:30:00 Makmal Komputer GCL 7, PKB Nurul@ULPL Pegawai Perolehan Jabatan & Unit PKB
6 2024-03-18 2024-03-18 Kursus Modul Tips Kursus Modul Tips Bagi Program Latihan Reskilling, Upskilling & Profesional, Coaching & Mentoring Dan Latihan Sangkutan Industri Serta Perkongsian Kepakaran Industri (PKI) 09:00:00 16:30:00 Bilik Seminar 2 ULPL Nurul@ULPL Penyelaras Latihan Staf Jabatan & Staf ULPL PKB
7 2024-02-25 2024-02-25 Taklimat Modul i-ULPL Taklimat penggunaan modul i-ULPL di dalam Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik (SPMP) 09:30:00 13:00:00 Politeknik Jeli Nurul@ULPL ULPL Politeknik Jeli
8 2024-01-31 2024-01-31 Mesyuarat PSH Mesyuarat Penyelarasan Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) Bil. 1/2024 14:30:00 16:30:00 Bilik Seminar 2 ULPL Nurul@ULPL Penyelaras PSH Jabatan
9 2024-01-01 2024-01-01 Kursus Aplikasi Tips Modul Sistem Tips 09:00:00 16:00:00 Bilik Seminar 2 ULPL Nurul@ULPL Penyelaras Latihan Staf Jabatan & Staf ULPL PKB
10 2023-10-11 2023-10-11 Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi Kursus Protokol Dan Pengurusan Majlis Rasmi (Umum) 08:00:00 17:00:00 Dewan Al-Ghazali @ULPL Umum Telah dilaksanakan pada 15 Mac 2023 (ULPL & JSKK)
11 2023-09-19 2023-09-19 K.Penyediaan Dokumen Tender Kursus Penyediaan Dokumen Tender 08:00:00 17:00:00 Dewan Al-Ghazali, PKB @ULPL Staf Jabatan Kejuruteraan Awam Telah dilaksanakan pada 25 Oktober 2023 (ULPL & JKA)
12 2023-09-18 2023-09-18 K.Kesedaran Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kursus Kesedaran Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Siri II 08:30:00 15:30:00 Bilik Seminar @ULPL Umum Telah dilaksanakan pada 16 Hingga 17 Ogos 2023
13 2023-08-15 2023-08-15 Kursus Budaya Kerja Kursus Pekerja Cemerlang 08:30:00 16:30:00 Dewan Al-Ghazali, PKB @ULPL Staf Jabatan Pengajian Am Telah dilaksanakan pada 5 Hingga 6 Julai 2023 (ULPL & JPA)
14 2023-07-17 2023-07-17 Kursus Transformasi Minda Kursus Transformasi Minda Bahagian Khidmat Pengurusan 08:15:00 16:30:00 Dewan Al-Ghazali, PKB @ULPL Staf Bahagian Khidmat Pengurusan Telah dilaksanakan pada 20 Hingga 22 Mac 2023 (ULPL & BKP)
15 2023-06-15 2023-06-15 Kursus Kesedaran Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kursus Kesedaran Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 08:30:00 17:00:00 Dewan Al-Ghazali, PKB @ULPL Umum Telah dilaksanakan pada 4 Julai 2023
16 2023-05-17 2023-05-17 Bengkel Kepimpinan Bengkel Kepimpinan Dan Pengurusan Strategik PKB 2023 08:00:00 17:00:00 Pakej @ULPL Kumpulan Pengurusan Tertinggi Telah dilaksanakan pada 16 Hingga 18 Julai 2023
17 2023-05-16 2023-05-16 Kursus Pemantapan PdP Bengkel Pengajaran Dan Pembelajaran Serta Pentaksiran PKB 2023 08:00:00 17:00:00 Pakej @ULPL Ketua Program, Staf Baharu Telah dilaksanakan pada 23 Hingga 25 Mei 2023
18 2023-05-15 2023-05-15 Kursus Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan Kursus Kesedaran Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (Staf Unit & Staf Sokongan) 08:30:00 17:00:00 Dewan Al-Ghazali, PKB @ULPL Staf Unit & Staf Sokongan Telah dilaksanakan pada 27 Mac 2023 (JKKP, BKP & ULPL)
19 2023-03-06 2023-03-07 Kursus Sist E-Perolehan Kursus Asas Sistem E-Perolehan Politeknik Kota Bharu 08:45:00 17:00:00 Makmal Komputer GCL 7, PKB @ULPL Pegawai Perolehan Jabatan & Unit PKB Telah dilaksanakan
20 2023-01-31 2023-01-31 Kursus Pembinaan Item Kursus Pembinaan Item Politeknik Kota Bharu 08:30:00 16:30:00 Dewan Al-Ghazali, PKB @ULPL Semua Staf Akademik Telah dilaksanakan
21 2023-01-12 2023-01-12 Mesyuarat ULPL Bil 1 Mesyuarat Penyelarasan Latihan ULPL Bil 1/2023 09:00:00 12:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun, PKB @ULPL Penyelaras Latihan Staf Jabatan/ Unit Telah dilaksanakan
22 2023-01-09 2023-01-09 Bengkel Executive Talk Bengkel Executive Talk (Pengurusan Sokongan Akademik) 14:00:00 17:00:00 Bilik Ibnu Khaldun, PKB @ULPL Pengurusan Sokongan Akademik Telah dilaksanakan
23 2020-11-25 2020-11-25 SAFETY MEETING 4RD QTR meeting safety 00:00:09 00:00:04 ULPL Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
24 2020-07-28 2020-07-28 FIRE DRILL FOR TRAINNING 00:00:09 00:00:04 ULPL Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
25 2020-07-22 2020-07-22 HIRARC TRAINING 2 REVIEW DOC 00:00:09 00:00:04 ULPL Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
26 2020-07-15 2020-07-15 SAFETY MEETING 3RD QTR THIRD QTR MEETING 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
27 2020-07-01 2020-07-01 WORK PLACE INSPECTION 3 3RD QTR 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
28 2020-07-01 2020-07-01 ISO45001 SURVEILLANCE AUDIT FEE 00:00:09 00:00:04 ULPL Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
29 2020-06-24 2020-06-24 ISO45001DOC.REV.W/SHOP2 OUTSIDE 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
30 2020-06-17 2020-06-17 ISO45001 INTERNAL AUDIT AUDIT DALAMAN 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
31 2020-06-03 2020-06-03 INTERNAL AUDITOR TRAIN TRAINNING 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
32 2020-05-13 2020-05-13 PMA/PMT AUDIT INTERNAL 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
33 2020-04-22 2020-04-22 SAFETY MEETING 2ND QTR BY MUHAMMAD FADIL 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
34 2020-04-08 2020-04-08 ISO45001 DOC.REV.W/SHOP WORKSHOP 1 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
35 2020-04-01 2020-04-01 WORK PLACE INSPECTION 1ST QTR 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
36 2020-03-26 2020-03-26 FIRST AID AUDIT 1 FIRST AIDER REGISTER 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
37 2020-03-25 2020-03-25 HIRARC TRAINING 1 AWAL TAHUN 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
38 2020-02-26 2020-02-26 2020 INTERNAL AUDITOR APP LETTER 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
39 2020-02-26 2020-02-26 FIRST AID TRAINING FIRST AIDER 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
40 2020-02-19 2020-02-19 SAFETY INDUCTION SUPPORTING STAFF 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
41 2020-02-05 2020-02-05 2020 FIRST AIDER APP APPOINTMENT LETTER 00:00:09 00:00:04 UNIT LATIHAN DAN PENDIDIKAN LANJUTAN Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
42 2020-02-05 2020-02-05 STAFF OSH AWARENESS SYS OUTSORCE 00:00:09 00:00:04 ULPL Mohd@ASRAMA SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
43 2020-01-28 2020-01-28 WORK PLACE INSPECTION SAFETY FILE 00:00:09 00:00:04 ULPL Mohd@UPLI SEMUA STAFF AKEDEMIK DAN SOKONGAN YANG TERLIBAT
44 2019-07-04 2019-07-04 Bengkel TSP Bengkel Penyediaan Bahan Promosi Kursus TSP PKB 08:30:00 16:30:00 Makmal GCL7, PKB Aziha@JKE 21 orang AJK TSP PKB
45 2019-07-03 2019-07-03 Bengkel TSP Bengkel Penyediaan Bahan Promosi Kursus TSP PKB 08:30:00 16:30:00 Makmal GCL7, PKB Aniza@ULPL 21 orang AJK TSP PKB
46 2019-06-27 2019-06-27 PERHIMPUNAN BULANAN Anjuran Unit latihan dan pendidikan lanjutan (ULPL) 14:00:00 15:30:00 Dewan Al Ghazali @ULPL Warga PKB Telah dilaksanakan
47 2019-01-02 2019-01-02 BENGKEL TAKLIMAT PEMBINAAN ITEM PEPRIKSAAN AKHIR 08:30:00 04:30:00 BILIK SEMINAR ULPL Nik@UPEP PENSYARAH TERLIBAT
48 2018-10-25 2018-10-25 Kursus Pemantapan Diri & Team Building 08:00:00 15:30:00 ULPL Nur@ULPL Penyelaras Latihan Jabatan & Unit
49 2018-05-30 2018-05-30 Bengkel MBOT 08:00:00 16:30:00 Makmal Komputer GCL 6,PKB Nur@ULPL PPPT yang berminat untuk mendaftar keahlian MBOT
50 2018-04-05 2018-04-05 Bengkel Verifikasi Data ILKA 08:00:00 16:30:00 Makmal Komputer GCL 7,PKB Nur@ULPL Ketua Jabatan dan Ketua Program
51 2018-03-18 2018-03-18 Workshop Self Assessment Report Preparation And Review For ETAC Accreditation 08:00:00 16:30:00 Bilik Seminar 3 & 4 ULPL,PKB Nur@ULPL Jawatankuasa ETAC setiap jabatan
52 2018-02-27 2018-02-27 Bengkel Pengumpulan Data ILKA Bagi Semua Agensi TVET 08:00:00 16:30:00 Bilik Ibnu Khaldun,PKB Nur@ULPL Ketua Jabatan dan Ketua Program