UPAS
Bil Tarikh Mula - Tamat Tajuk Deskripsi Acara Bermula Acara Tamat Lokasi Pegawai@Jabatan Catatan Tambahan Status Program
1 2024-12-07 2024-12-07 MESY JK KERJA ASET BIL4 MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ASET BIL 4 09:00:00 12:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN Affidah@UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK DAN PEMERIKSA ASET ALIH
2 2024-12-03 2024-12-07 PEMERIKSAAN ASET SUKU 4 PEMERIKSAAN ASET SUKU 4 08:00:00 12:00:00 UNIT DAN JABATAN PKB Affidah@UPAS PIC PERALATAN
3 2024-12-03 2024-12-07 MESY JK KERJA ASET BIL4 MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ASET BIL 4 09:00:00 12:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN Affidah@UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK DAN PEMERIKSA ASET ALIH
4 2024-11-27 2024-12-09 AKTIVITI PELUPUSAN ASET AKTIVITI PELUPUSAN ASET 08:00:00 17:00:00 STOR PELUPUSAN Affidah@UPAS JAWATANKUASA PELUPUSAN
5 2024-10-22 2024-10-31 AKTIVITI PELUPUSAN ASET AKTIVITI PELUPUSAN ASET 08:00:00 17:00:00 STOR PELUPUSAN Affidah@UPAS JAWATANKUASA PELUPUSAN
6 2024-10-15 2024-10-31 AKTIVITI PELUPUSAN ASET AKTIVITI PELUPUSAN ASET 08:00:00 17:00:00 STOR PELUPUSAN Affidah@UPAS JAWATANKUASA PELUPUSAN
7 2024-10-02 2024-10-02 MESYUARAT JKPAK SUKUAN 3 MESYUARAT JKPAK SUKU 3 09:00:00 12:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN @UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK
8 2024-09-18 2024-09-18 MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ASET BIL3 MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ASET BIL3 09:00:00 12:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN @UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK DAN PEMERIKSA ASET ALIH
9 2024-09-08 2024-09-08 STOR (Pembelian Kertas Putih A4) STOR (Pembelian Kertas Putih A4) 10:00:00 12:00:00 UNIT STOR @UPAS SYARIKAT PEMBEKAL
10 2024-08-30 2024-09-01 PEMERIKSAAN ASET ALIH SUKUAN 3 PEMERIKSAAN ASET ALIH SUKUAN 3 08:00:00 17:00:00 UNIT DAN JABATAN DI PKB @UPAS PIC PERALATAN
11 2024-08-18 2024-09-01 PEMERIKSAAN ASET ALIH SUKUAN 3 PEMERIKSAAN ASET ALIH SUKUAN 3 08:00:00 17:00:00 UNIT DAN JABATAN DI PKB @UPAS PIC PERALATAN
12 2024-07-03 2024-07-03 MESYUARAT JKPAK SUKUAN 2 MESYUARAT JKPAK SUKU 2 09:00:00 12:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN @UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK
13 2024-06-19 2024-06-19 MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ASET BIL 2 MESYUARAT JAWATANKUASA KERJA ASET BIL 2 09:00:00 12:00:00 BILIK IBNU KHALDUN @UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK DAN PEMERIKSA ASET ALIH
14 2024-06-02 2024-06-02 STOR (Pembelian Kertas Putih A4) STOR (Pembelian Kertas Putih A4) 10:00:00 12:00:00 UNIT STOR @UPAS SYARIKAT PEMBEKAL
15 2024-05-26 2024-06-07 PEMERIKSAAN ASET ALIH S PEMERIKSAAN ASET SUKUAN 2 08:00:00 17:00:00 UNIT DAN JABATAN DI PKB Affidah@UPAS PIC PERALATAN
16 2024-04-24 2024-04-26 PEMERIKSAAN PELUPUSAN PEMERIKSAAN ASET UNTUK PENGESAHAN PELUPUSAN 08:00:00 17:00:00 UNIT DAN JABATAN DI PKB Affidah@UPAS PIC PERALATAN
17 2024-04-08 2024-04-08 MESYUARAT JKPAK SUKU 1 MESYUARAT JKPAK SUKU 1 09:00:00 12:00:00 BILIK MESYUARAT IBNU KHALDUN Affidah@UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK
18 2024-03-24 2024-03-24 STOR (Pembelian Kertas Putih A4) STOR (Pembelian Kertas Putih A4) 10:00:00 12:00:00 UNIT STOR @UPAS SYARIKAT PEMBEKAL
19 2024-03-17 2024-03-17 STOR (PEMBELIAN BAHAN PEJABAT) STOR (PEMBELIAN BAHAN PEJABAT) 10:00:00 12:00:00 UNIT STOR @UPAS SYARIKAT PEMBEKAL
20 2024-03-11 2024-03-11 MESY JK KERJA ASET MESYUARAT JAWATAN KUASA KERJA ASET BIL 1 09:00:00 12:00:00 BILIK IBNU KHALDUN @UPAS JAWATANKUASA SOKONGAN AKADEMIK DAN PEMERIKSA ASET ALIH
21 2024-03-03 2024-03-03 STOR (PEMBELIAN MAKAN & MINUM) STOR (PEMBELIAN MAKAN & MINUM) 10:00:00 12:00:00 UNIT STOR @UPAS SYARIKAT PEMBEKAL
22 2024-02-26 2024-03-04 PEMERIKSAAN ASET ALIH SUKUAN 1 PEMERIKSAAN ASET SUKU 1 08:00:00 17:00:00 UNIT ASET PKB @UPAS UNIT DAN JABATAN DI PKB
23 2024-02-20 2024-02-20 TAKLIMAT PEMERIKSAAN ASET ALIH TAKLIMAT KEPADA PEMERIKSA ASET ALIH 10:00:00 12:00:00 UNIT ASET PKB @UPAS PEMERIKSA ASET ALIH
24 2024-01-15 2024-01-15 TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN 12:00:00 12:00:00 SECARA ATAS TALIAN @UPAS SYARIKAT KESELAMATAN
25 2023-12-18 2023-12-18 MESY JKKERJA ASET BIL4 laporan pemeriksaan Aset Alih Sukuan ke 4 14:15:00 16:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun @UPAS Ketua pemeriksa dan penyelaras aset jabatan/unit terlibat.
26 2023-12-02 2023-12-07 PEMERIKSAAN ASET SUK 4 Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan bagi sukuan ke 4 2023. Membuat pelarasan mana-mana aset alih yang masih belum diperiksa. 09:02:00 16:29:00 Semua Jabatan/unit yang terlibat @UPAS SEMUA ASET ALIH KERAJAAN TELAH DILAKSANAKAN
27 2023-11-27 2023-12-07 PEMERIKSAAN ASET SUK 4 Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan bagi sukuan ke 4 2023. Membuat pelarasan mana-mana aset alih yang masih belum diperiksa. 09:02:00 16:29:00 Semua Jabatan/unit yang terlibat @UPAS SEMUA ASET ALIH KERAJAAN TELAH DILAKSANAKAN
28 2023-11-05 2023-11-05 TENDER KEBERSIHAN Iklan tawaran tender kebersihan PKB untuk tahun 2024-2027 07:01:00 23:59:00 Laman Web PKB @UPAS Semua yang layak TELAH DILAKSANAKAN
29 2023-10-23 2023-10-31 Aktiviti Pelupusan Aset Pengumpulan Aset Alih yang telah DILULUSKAN oleh pihak JPPKK untuk proses pelupusan di STOR Pelupusan PKB. 09:00:00 16:00:00 STOR PELUPUSAN @UPAS SEMUA LOKASI ASET ALIH KERAJAAN YANG TELAH DILULUSKAN UNTUK PELUPUSAN TELAH DILAKSANAKAN
30 2023-10-15 2023-10-31 Aktiviti Pelupusan Aset Pengumpulan Aset Alih yang telah DILULUSKAN oleh pihak JPPKK untuk proses pelupusan di STOR Pelupusan PKB. 09:00:00 16:00:00 STOR PELUPUSAN @UPAS SEMUA LOKASI ASET ALIH KERAJAAN YANG TELAH DILULUSKAN UNTUK PELUPUSAN TELAH DILAKSANAKAN
31 2023-10-02 2023-10-02 MESY JKPAK SUK 3 Pembentangan laporan audit aset alih dan juga kewangan bagi sukuan ke 3 kepada pihak pengurusan. 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun @UPAS Kumpulan Ahli Mesyuarat Pengurusan TELAH DILAKSANAKAN
32 2023-09-18 2023-09-18 MESY JKKERJA ASET BIL3 Laporan hasil pemeriksaan aset alih sukuan ke 3 oleh ketua pemeriksa. 14:30:00 16:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun @UPAS Ketua pemeriksa dan penyelaras aset jabatan/unit terlibat. TELAH DILAKSANAKAN
33 2023-08-25 2023-09-07 PEMERIKSAAN ASET SUK 3 Pemeriksaan Aset Alih bagi Sukuan ke 3/2023 09:00:00 04:00:00 KOLEJ DAMAI/KLINIK, KOLEJ HARMONI 1,2 DAN 3 @UPAS SEMUA ASET ALIH KERAJAAN TELAH DILAKSANAKAN
34 2023-08-22 2023-09-07 PEMERIKSAAN ASET SUK 3 Pemeriksaan Aset Alih bagi Sukuan ke 3/2023 09:00:00 04:00:00 KOLEJ DAMAI/KLINIK, KOLEJ HARMONI 1,2 DAN 3 @UPAS SEMUA ASET ALIH KERAJAAN TELAH DILAKSANAKAN
35 2023-07-03 2023-07-03 MESY JKPAK SUK 2 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan Suk 2/2023 09:00:00 11:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun @UPAS Kumpulan Ahli Mesyuarat Pengurusan TELAH DILAKSANAKAN
36 2023-06-19 2023-06-19 MESY JK KERJA ASET BIL Mesyuarat jawtankuasa kerja Aset Bil 2/2023 membincangkan hasil dapatan dari pemeriksaan aset alih kerajaan. 14:29:00 16:00:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun @UPAS Ketua pemeriksa dan penyelaras aset jabatan/unit terlibat. TELAH DILAKSANAKAN
37 2023-05-29 2023-06-08 PEMERIKSAAN ASET SUK 2 Pemeriksaaan Aset Alih Kerajaan bagi Sukuan ke 2/2023 09:00:00 16:00:00 JKE, JKM, JPA, ULPL, UDIM, UJKD, BKP @UPAS SEMUA ASET ALIH KERAJAAN TELAH DILAKSANAKAN
38 2023-05-28 2023-06-08 PEMERIKSAAN ASET SUK 2 Pemeriksaaan Aset Alih Kerajaan bagi Sukuan ke 2/2023 09:00:00 16:00:00 JKE, JKM, JPA, ULPL, UDIM, UJKD, BKP @UPAS SEMUA ASET ALIH KERAJAAN TELAH DILAKSANAKAN
39 2023-05-26 2023-06-07 PEMERIKSAAN ASET SUK 2 Pemeriksaan keadaan fizikal, dokumen dan lokasi aset alih 07:36:00 16:15:00 JKE JKM JPA USTM UJKD UPSG BKP UDIM ULPL @UPAS SEMUA ASET ALIH TELAH DILAKSANAKAN
40 2023-05-25 2023-06-07 PEMERIKSAAN ASET SUK 2 Pemeriksaan keadaan fizikal, dokumen dan lokasi aset alih 07:36:00 16:15:00 JKE JKM JPA USTM UJKD UPSG BKP UDIM ULPL @UPAS SEMUA ASET ALIH TELAH DILAKSANAKAN
41 2023-04-21 2023-04-26 PEMERIKSAAN PELUPUSAN Pemeriksaan Pelupusan Aset Alih Kerajaan bagi tahun 2023 09:35:00 16:35:00 Semua Jabatan/unit yang terlibat @UPAS Aset Alih yang telah dipohon untuk pelupusan TELAH DILAKSANAKAN
42 2023-04-16 2023-04-26 PEMERIKSAAN PELUPUSAN Pemeriksaan Pelupusan Aset Alih Kerajaan bagi tahun 2023 09:35:00 16:35:00 Semua Jabatan/unit yang terlibat @UPAS Aset Alih yang telah dipohon untuk pelupusan TELAH DILAKSANAKAN
43 2023-04-05 2023-04-05 MESY JKPAK SUK 1 Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Sukuan 1/2023 09:00:00 11:30:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun @UPAS Kumpulan Pengurusan TELAH DILAKSANAKAN
44 2023-03-13 2023-03-13 MESY JK KERJA ASET BIL Mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Aset Bil 1 /2023, membincangkan hasil dapatan pemeriksaan aset alih. 14:30:00 16:30:00 Bilik Mesyuarat Ibnu Khaldun @UPAS Ketua pemeriksa dan penyelaras aset jabatan/unit terlibat. TELAH DILAKSANAKAN
45 2023-02-27 2023-03-08 Audit Aset Alih Suk 1 Pemeriksaan Aset Alih Kerajaan bagi Sukuan 1 2023 melibatkan JP, JMSK, JSKK, JHEP, UPEP, UPLI, USTM, LIBRARY, DAN UPP 09:00:00 16:30:00 PREMIS :JP, JMSK, JSKK, JHEP, UPEP, UPLI, USTM, LIBRARY, DAN UPP @UPAS SEMUA ASET ALIH KERAJAAN TELAH DILAKSANAKAN